Stedelijk Onderwijs

Inspiratie voor 't leven

Bouw en renovatie

Staat van de gebouwen
Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen telt 116 scholen, academies en centra. Veel van de schoolgebouwen zijn in minder goede en soms zelfs slechte staat. Ze hebben nood aan vernieuwing zodat ze de doorlichtingen op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne kunnen doorstaan. Een geschikte en veilige infrastructuur is immers een basisvoorwaarde voor goed onderwijs.

Evolutie bevolking 
Onderzoek van stadsobservatie in Antwerpen leert ons dat we tegen 2025 ongeveer 23500 extra leerlingen mogen verwachten. Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen wil haar verantwoordelijkheid opnemen en haar deel bijdragen bij het oplossen van het capaciteitsprobleem van de scholen in Antwerpen.

Evolutie onderwijs
Het onderwijs van de toekomst is competentiegericht en streeft een continu leertraject na. De verschillende onderwijsniveaus, van kleuterschool tot hoger onderwijs, moeten maximaal op elkaar én op de arbeidsarkt afgestemd zijn.

De school van de toekomst is een brede school. De brede school maakt deel uit van de stad en het stedelijk leven is een inspiratiebron voor het onderwijs. In een brede school is er plaats voor zinvolle vrijetijdsbesteding (deeltijds kunstonderwijs, sportinfrastructuur), opvoedingsbegeleiding, kinderopvang,...

Het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen gaat daarom 3 belangrijke engagementen aan voor de periode 2014-2019
Het Stedelijk Onderwijs wil de staat van zijn schoolgebouwen verbeteren. De volgende jaren zetten we extra in op (brand)veiligheid, bewoonbaarheid en hygiëne. We voorzien capaciteitsuitbreiding voor recent opgestarte scholen zodat deze kunnen uitgroeien tot volwaardige basisscholen. Onze schoolgebouwen evolueren ook mee met de nieuwe visies op onderwijs. 

checklist mannetje met een plus verkijker        

Met aandacht voor duurzaamheid en breed gebruik
Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten kiezen we zoveel mogelijk voor duurzame materialen en technieken die het toekomstige energieverbruik beperken. We stellen schoolgebouwen zoveel mogelijk open voor buurtbewoners en verenigingen en gaan samenwerkingen aan met de privésector.

duurzaam  breed

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste renovatie- en nieuwbouwprojecten.