Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Volwassenenonderwijs

De centra van Encora en HBO5 Antwerpen werden de laatste jaren niet meer doorgelicht door de Vlaamse onderwijsinspectie. Er zijn dus geen recente verslagen te raadplegen.