De Leerexpert

August Leyweg 10

Links

Via deze paginga willen wij u informeren over nuttige links of andere websites

Onze school heeft een samenwerkingsverband met IBO Koraal dus onze leerlingen kunnen gebruik maken van hun voor- en naschoolse opvang.
Voor meer informatie kan u terecht op de website van Koraal of bij de psycholoog van uw kind op school. 

Wil je meer weten over autisme? Heb je vragen over de opvoeding van jouw kind met autisme en hoe je jouw kind in het dagelijkse leven kan ondersteunen? Zoek je gepaste ondersteuning? Wil je andere mensen informeren zodat jouw kind een plaats in onze samenleving krijgt?
Ontdek de antwoorden op deze vragen en nog vele andere op Participate-autisme.be, de website voor iedereen die op zoek is naar duidelijke informatie over autisme.

Een handige website met pictogrammen en visualisaties.

Keuzes voor de toekomst van de kinderen maken gezinnen grotendeels thuis, en in het beste geval na en goed gesprek. Om hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen organiseert Het Beroepenhuis de open zondagen. Bezoekers ontdekken hier een groot aantal interessante beroepen, studierichtingen én brengen hun eigen talenten in kaart.

KOOGO staat voor Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs.

Het is een overkoepelend orgaan dat ouders, ouderverenigingen en ouderraden in het officieel gesubsidieerd onderwijs ondersteunt, begeleidt en hun belangen behartigt.

Info over vereniging : "Autisme Antwerpen"

Autisme Antwerpen is een overkoepelende vereniging die zich inzet voor personen met autisme en hun omgeving. Ze is opgegroeid als praatgroep OASe en uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met verschillende praatgroepen en activiteiten.

De vereniging organiseert op regelmatige tijdstippen praatavonden en dit op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen. Deze praatavonden zorgen voor een fijne en ontspannende avond waarbij ouders gesteund worden in hun aanvaardingsproces, energie te geven en tips om thuis weer aan de slag te kunnen. Ouders kunnen hier hun ervaringen delen zowel met andere ouders, familieleden en zelfs beroepskrachten die meer willen ontdekken betreffende het autismespectrum stoornis.

Sinds kort zijn wij ook gestart met het inrichten van inleefavonden. Want wat betekend autisme nu juist? Je leest er wel veel over maar toch is het niet zo goed in te schatten wat dit nu effectief betekend. De inleefavond bezorgt volwassenen een andere kijk op het autisme waarbij men effectief het autisme ervaart zowel m.b.t. prikkels, gedrag als communicatie.

Kampen, vorming, coaching en ontmoeting voor kinderen en jongeren met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis en hun omgeving.

Vanwaar de naam totaal?

​to = taalontwikkeling

taal = de ontwikkeling van de taal verloopt moeizaam

totaal = het kind, in zijn/haar totaliteit blijft centraal staan