De Leerexpert

August Leyweg 10

Onze school

De Leerexpert August Leyweg 10 is een kleuter- en lagere school voor kinderen met

  • een visuele beperking (type 6)
  • een spraak- en taalontwikkelingsstoornis of auditieve beperking (type 7)
  • een autismespectrumstoornis (type 9).

Type 6: Visuele beperking

Onze klassen zijn speciaal ingericht met lees- en computerhulpmiddelen voor blinde en slechtziende kinderen. Indien nodig leren ze braille. We bereiden je kind, waar mogelijk, voor om met speciale hulpmiddelen naar het gewone (basis)onderwijs te gaan. Door intensieve training leert het zijn/haar resterende gezichtsvermogen ook beter te gebruiken. Zo werken we aan zelfredzaamheid

Type 7: Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (STOS) en auditieve beperking

De lessen worden afgestemd op de mogelijkheden, beperkingen en op het tempo van je kind. Wij verduidelijken wat voor anderen vanzelfsprekend is! Onze aanpak is taalgericht en schenkt extra aandacht aan het oefenen van sociale vaardigheden. 

Type 9: Autismespectrumstoornis(en) (ASS)

Wij zorgen voor duidelijke regels en afspraken en brengen zo structuur in de leefwereld van je kind. Kinderen voelen zich hierdoor veiliger en hun welbevinden groeit.

pompoenoogst

Naar een positief zelfbeeld en veilig gevoel 

Ons expertenteam werkt hard aan de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld bij je kind. Wij vinden het heel belangrijk dat je kind een positief zelfbeeld ontwikkelt en zijn talenten kan ontplooien. Kinderen die zich goed voelen leren namelijk gemakkelijker communiceren en leren beter. We hechten veel belang aan een warme omgeving waarin kinderen zichzelf durven zijn, groeien en leren omgaan met hun beperkingen, om zo een plaats te nemen in onze maatschappij. 

Duidelijkheid en structuur op onze school zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen. We bieden onze leerlingen optimale ontwikkelingskansen en begeleiden hen zodat zij kunnen groeien tot gelukkige en positief denkende jongeren. 

Onze troeven

Er gaat veel aandacht naar de sociaal-emotionele ontwikkeling op onze school, zodat je kind een goede relatie met anderen kan opbouwen: met respect voor anderen en het ‘anders’ zijn. We werken aan een brede vorming en stellen de leefwereld van je kind centraal. Dankzij ons tuinproject kunnen we kinderen ook sensibiliseren rond ecologie. Wij leveren als school:  

  • Structuur en veiligheid   
  • Extra structuur en visualisaties
  • Kleine klasgroepen
  • Aangepaste klasinrichting
  • Probleemoplossend denken stimuleren
  • Doorgedreven woordenschatdidactiek 
  • Sociale vaardigheidstraining