De Leerexpert August Leyweg 10

stedelijk buitengewoon onderwijs

Onze visie

Waar staan wij voor?

Naar een positief zelfbeeld

Ons expertenteam werkt hard aan de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld bij je kind. Wij vinden het heel belangrijk dat je kind een positief zelfbeeld ontwikkelt en zijn talenten kan ontplooien. Kinderen die zich goed voelen leren namelijk gemakkelijker communiceren en leren beter.

Een warme omgeving

We hechten veel belang aan een warme omgeving waarin kinderen zichzelf durven zijn, groeien en leren omgaan met hun beperkingen, om zo een plaats te nemen in onze maatschappij.

Duidelijkheid en structuur

Duidelijkheid en structuur op onze school zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen. We bieden onze leerlingen optimale ontwikkelingskansen en begeleiden hen zodat zij kunnen groeien tot gelukkige en positief denkende jongeren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Er gaat veel aandacht naar de sociaal-emotionele ontwikkeling op onze school, zodat je kind een goede relatie met anderen kan opbouwen: met respect voor anderen en het ‘anders’ zijn.

> Ik wil meer weten over jullie aanbod