De Leerexpert

August Leyweg 10

Participatie

In onze school hechten wij veel belang aan een participatief beleid.

Om de participatie van leerlingen te verhogen hadden wij op onze school een leerlingenraad. Sinds dit schooljaar zullen er geen vaste vergadermomenten zijn maar worden er enkel nog vraaggestuurde momenten georganiseerd. Dit wil zeggen dat leerlingen rond een bepaald onderwerp (bv. busproblemen, inrichting speelplaats, keuze van speelmateriaal, ...) samenkomen zodat de mening van de leerlingen kan meegenomen worden in een uiteindelijke beslissing. 

De activiteiten die ooit ontstaan zijn vanuit de leerlingenraad zullen worden verdergezet door de werkgroep sport en spel: dans- en spelmomenten, quiz, talentenshow, ... 

Tijdens allerlei activiteiten wordt er ook getracht om ouders actief te betrekken bij de school. Jaarlijks organiseert onze school de "dag van de ouder".  Daarnaast worden in sommige klassen ouders ook uitgenodigd om mee de verjaardag van hun zoon/dochter te komen vieren, een activiteiten mee te komen begeleiden, ... 
Wij hechten ook veel belang aan de vragen en bezorgheden van ouders over de zorg aan hun kind op onze school. Dit kan zowel gebeuren via bevragingen maar ook doorheen gesprekken met ouders.