De Leerexpert August Leyweg 10

stedelijk buitengewoon onderwijs

Participatie

Participatie: deelname en betrokkenheid

In onze school vinden we het heel belangrijk dat ouders en leerlingen inspraak hebben in het schoolbeleid om zo hun betrokkenheid te vergroten.

Van leerlingen

Om de participatie van onze leerlingen te verhogen organiseren we een paar keer per jaar vraaggestuurde momenten. Leerlingen komen dan samen om te praten over een bepaalde schoolkwestie (bv. busproblemen, inrichting speelplaats, keuze van speelmateriaal, ...). We nemen de idee├źn en aandachtspunten die hieruit komen dan mee in onze uiteindelijke beslissing.

We hebben ook een werkgroep sport en spel die allerlei leuke activiteiten organiseert zoals: dans- en spelmomenten, quiz, talentenshow, ...

Van ouders

Wij hechten veel belang aan de vragen en bezorgheden van ouders. Daarom staan we altijd klaar om naar hen te luisteren. Dit kan zowel in bevragingen maar ook tijdens gesprekken aan de schoolpoort of op afspraak.

We betrekken ouders actief bij allerlei activiteiten. Zo organiseert onze school jaarlijks de "dag van de ouder". Daarnaast nodigen sommige klassen ouders uit om mee de verjaardag van hun zoon/dochter te komen vieren, een activiteiten te begeleiden, ...

> Ik wil meer weten over jullie aanbod