De Leerexpert

August Leyweg 14

Onze school

Onze school

De Leerexpert August Leyweg 14 is een school voor kinderen die langzamer of moeizamer leren. Zij kregen een M-verslag van het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) met doorverwijzing naar het type basisaanbodMet de maximale inspanning van het hele schoolteam trachten we om hun talenten volledig te ontwikkelen. We vinden leren in het dagelijks leven, in de praktijk, heel belangrijk en zetten ook in op nieuwe technologie en ICT-mogelijkheden. Naast de lessen Wiskunde en Nederlands hebben we bijzondere aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren.

Onze visie

Schoolvisie

Leerling werkt op IpadComputers & co

We willen onze leerlingen de kans geven om met nieuwe technologieën te leren werken. Enkele voorbeelden:

  • We hebben Ipads in de school om tijdens de lessen te gebruiken.
  • Onze klassen beschikken over een Smartboard of een Prowisebord.
  • We gebruiken deze nieuwe technologieën om het leren van onze leerlingen te ondersteunen.

Leren en spelen

Omdat naast leren ook spelen heel belangrijk is voor elk kind, zorgen we voor een uitgebreide speelplaatswerking. Elke bouw heeft zijn eigen speelplaatswerking. Iedere maand zetten we één afspraak extra in de verf en bieden we extra spelmateriaal aan. Zo krijgt verveling geen kans, leren kinderen op een goede manier samenspelen en heeft iedereen telkens iets leuks om handen. Ook spelen is leren!