De Leerexpert August Leyweg 4

stedelijk buitengewoon onderwijs

De Leerexpert - August Leyweg 4

Welkom op onze school!

De Leerexpert August Leyweg 4 is een buitengewone kleuter- en lagere school type 3 in Antwerpen-Zuid voor kleuters en kinderen die kampen met:

  • ernstige emotionele problemen
  • en/of gedragsproblemen
  • eventueel in combinatie met een autismespectrumstoornis.

Onze troeven

  • Oog voor extra structuur
  • Kleinschalige school
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Expertenteam dat nauw samenwerkt met ouders en hulpverleners
  • Veel bewegingsmogelijkheden
  • Kookactiviteiten, tuinprojecten, bibliotheekbezoeken bevorderen de integratie in de maatschappij

Duidelijke structuur, veiligheid en geborgenheid zijn pijlers waar we veel belang aan hechten. 

Contacteer ons

Heb je een vraag? Aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen.

03 242 01 30
leerexpert.augustleyweg4
@stedelijkonderwijs.be