De Leerexpert

August Leyweg 4

De Leerexpert - August Leyweg 4

Welkom op onze school!

De Leerexpert August Leyweg 4 is een kleuter- en lagere school voor kinderen die kampen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen,ook in combinatie met een autisme spectrumstoornis (type 3).

Kalender

02 oktober 2020
13 oktober 2020
22 oktober 2020

Vacatures

deeltijds, 6u per week
De Leerexpert Schoolstraat
voltijds, 22u per week
De Leerexpert Columbiastraat