De Leerexpert

August Leyweg 4

De Leerexpert - August Leyweg 4

Welkom op onze school!

De Leerexpert August Leyweg 4 is een kleuter- en lagere school voor kinderen die kampen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen,ook in combinatie met een autisme spectrumstoornis (type 3).

Vacatures

deeltijds, 20u per week
De Leerexpert Burchtse Weel
deeltijds, 15u per week
De Leerexpert Columbiastraat
deeltijds, 2u per week
De Leerexpert Dullingen