De Leerexpert

August Leyweg 4

Onze school

 

Schilderijtje met handen en tekst juf Eva

De Leerexpert August Leyweg 4 is een kleinschalige school gelegen in een rustige en groene omgeving. Er is plaats voor 46 leerlingen. Leerlingen van 2 jaar en 6 maanden tot 13 jaar die kampen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen (type 3), ook in combinatie met een autisme spectrumstoornis, kunnen les volgen op onze school. 

Duidelijke structuur, veiligheid en geborgenheid zijn pijlers waar we veel belang aan hechten. In jezelf geloven en voortdurend positieve ervaringen nastreven dragen bij tot het groeiproces van respect en eigenwaarde. Het is belangrijk dat de kinderen op een respectvolle wijze lezen omgaan met zichzelf en anderen. Dit gebeurt met aandacht voor structuur en via een individuele leeraanpak. Een expertenteam van leerkrachten, pedagogen, psychologen en paramedici ondersteunen het uitgebreid pakket van sociale vaardigheidstraining en leren omgaan met emoties. De ouders/opvoeders zijn ook een belangrijke partner in dit verhaal. 

Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet

Sinds dit schooljaar werken wij als school samen aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving.
Dit doen we met de visie 'Nieuwe Autoriteit' van Haim Omer
Een steunnetwerk, verhoogde waakzaamheid, de-escalatie, zelfcontrole en herstel zijn maar enkele kernbegrippen die wij hanteren.
Voor een uitgebreide uitleg hierover kan u steeds terecht bij onze teamleden.

Wij gaan voor

  • Oog voor extra structuur
  • Kleine klasgroepen
  • Kleinschalige school voor kleuter- en lager onderwijs
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Expertenteam werkt nauw samen met de ouders/hulpverleners
  • Veel bewegingsmogelijkheden
  • Kookactiviteiten, tuinprojecten, bibliotheekbezoeken bevorderen de integratie in de maatschappijschema zorgvisie

Een filmpje over onze werking zie je hieronder!