De Leerexpert Begijnenvest

stedelijk buitengewoon onderwijs

Onze school

Welkom bij De Leerexpert Begijnenvest!

Wij zijn een buitengewone middelbare school in het centrum van Antwerpen. Onze school biedt opleidingsvorm 3 (OV3) voor jongeren van 13 tot 21 jaar. Daar binnen bereiden wij hen voor op een actief beroepsleven in het gewone arbeidsmilieu en op zelfstandig functioneren in de maatschappij.

Dit doen we door een traject op maat uit te stippelen, in overleg met de jongere, de ouders en het schoolteam.

> Ik wil meer weten over jullie visie

Voor wie?

In De Leerexpert Begijnenvest OV3 kan je inschrijven voor deze types:

 • Type Basisaanbod: voor jongeren met een licht mentale beperking en/of leerstoornis
 • Type 3: voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis
 • Type 7 STOS: voor jongeren met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis.

Onze opleidingen

Binnen opleidingsvorm 3 bieden wij opleidingen aan binnen de domeinen:

 • Bouw
 • Metaal
 • Mobiliteit
 • Logistiek

> Ik wil meer weten over jullie opleidingen binnen OV3

Onze troeven

 • Gezonde en sportieve school
 • Ruime aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling 
 • Meerdaagse uitstappen met aandacht voor groepsdynamiek, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid
 • Interessante buitenschoolse projecten en praktijk op Peerdsbos
 • Uitgebreide stage-mogelijkheden en praktijk op verplaatsing 
 • Aandacht voor het behalen van extra attesten: VCA en het theoretisch rijbewijs
 • Interne time-out werking
 • Kleine klasgroepen  
 • Individuele begeleiding op maat
 • Uitgebreid zorgteam

> Ik wil meer weten over jullie opleidingen
> Ik wil meer weten over jullie visie