De Leerexpert

Begijnenvest

Opleidingen

Heb je het advies gekregen om les te volgen in het BUSO OV3? Dan heeft De Leerexpert de perfecte beroepsopleiding voor jou. Kijk goed naar welke opleidingen onze school aanbiedt.

 

Binnen BUSO OV3 (= Opleidingsvorm 3 van het Buitengewoon Secundair Onderwijs) ontwikkel je zowel je algemene kennis, je sociale vaardigheden als je praktijkgerichte talenten. Zo word je goed voorbereid om later als volwassene vlot te kunnen integreren in het gewoon leef- én arbeidsmilieu.

De structuur van BUSO OV3 ziet er als volgt uit:

Er zijn 2 voorwaarden om in het BuSO OV3 te kunnen starten:

  1. Het CLB schrijft een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs met gemotiveerd advies BuSO OV3
  2. Je bent minstens 13 jaar op 31 december (uitzonderlijk kan je ook toegelaten worden op 12 jaar mits gemotiveerd advies van het CLB)