De Leerexpert

Begijnenvest

Opleidingen

Opleidingsvorm 3 geeft je een algemene, sociale en beroepsvorming zodat je als volwassene vlot kunt integreren in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.

Er zijn 2 voorwaarden om opleidingsvorm 3 te volgen:

  1. Het CLB geeft je een gemotiveerd advies OV3
  2. Je bent minstens 13 jaar op 31 december (uitzonderlijk kan je ook ­toe­­gelaten worden als je 12 jaar bent mits gemotiveerd advies van het CLB)

De Leerexpert Begijnenvest biedt aan:

- BUSO OV3 Type basisaanbod, Type 3 en Type 7
- 5 leerjaren in de verschillende afdelingen
- 1 extra jaar ABO (niet verplicht)

Observatiejaar = 1ste jaar

In het eerste jaar krijg je algemene vakken en praktijkvakken. Je leert de beroepen beter kennen omdat je ze via projecten kan uitproberen.

Algemene vakken = Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming (GASV)

Op een heel praktische manier krijg je onder andere 9 uur rekenen, taal, maatschappelijke vorming, creatieve activiteiten en computerles.
Je krijgt ook 3 uur sport en 2 uur godsdienst naar keuze.

Praktijkvakken = Beroepsgerichte Vorming (BGV)

Tijdens BGV leer je praktijk, 18 uur per week. In het eerste jaar kun je verschillende beroepen uitproberen zodat je op het einde van het schooljaar kan beslissen welke opleiding je wil volgen. 

Opleidingsfase = 2de en 3de jaar

Na het eerste jaar, kies je samen met de school de opleiding die jou het beste ligt. Tijdens het tweede en derde jaar leer je dan de eerste stappen van je beroep. Je krijgt vooral praktijkvakken, maar ook nog algemene vakken. Je leert dingen die je nodig hebt in het dagelijks leven.

Kwalificatiefase = 4de en 5de jaar

Je krijgt tijdens de algemene vakken les over solliciteren, rijbewijs, veiligheid en je leert over maatschappelijke thema’s. Wat je leerde tijdens de praktijkvakken in de opleidingsfase, kun je nu toepassen tijdens stages in een echte werkomgeving.

Ontvang je getuigschrift van de opleiding. Je kunt hierna gaan werken, of nog een extra jaar volgen en hiermee je kans op werk vergroten. 

Alternerende beroepsopleiding (ABO) = EXTRA jaar (niet verplicht)

Wil je na deze vijf jaar, je kans op werk nog vergroten? Dat kan door een extra jaar te volgen, de alternerende beroepsopleiding of ABO. Per week volg je dan 2 dagen les op school en ga je 3 dagen op stage.

Je kunt deze opleiding volgen tijdens je wachttijd bij de VDAB.

Opleidingen bij De Leerexpert Begijnenvest