De Leerexpert Begijnenvest

stedelijk buitengewoon onderwijs

Visie

Relatie

Samen met de ouders en het netwerk van de jongeren werken we aan een relatie, gebaseerd op vertrouwen en openheid. Enkel op deze manier creëren we samen een optimaal leerklimaat voor onze jongeren.

Begeleiding en zorg op maat

Onze jongeren hebben nood aan een individuele aanpak die op een handelingsplanmatige manier wordt uitgewerkt. Dit gebeurt steeds in overleg met de leerling en de ouders.

Gezonde levensstijl

Als gezonde school hebben we aandacht voor onze leerlingen maar ook voor hun omgeving. Door middel van afspraken, sport op school en heel wat initiateven werken we samen aan een gezonde levensstijl.

Kwaliteiten en groeikansen

Wij hebben aandacht voor leerlingen hun kwaliteiten maar ook voor hun groeikansen. Vertrekkend vanuit de eigen ervaringen, willen wij een leerproces op gang brengen waarin reflectie en oplossingsgericht denken centraal staan.

Vakmanschap

Als kansrijke school bereiden wij onze leerlingen voor op een plaats in de samenleving. Met het oog op tewerkstelling dragen wij vakmanschap hoog in ons vaandel.

Actief Burgerschap

Wij willen onze jongeren opleiden tot actieve burgers, die kritisch en flexibel durven/kunnen zijn, waar welbevinden en betrokkenheid centraal staan en waar ze hun plaats vinden in onze diverse maatschappij.

> Ik wil meer weten over jullie school
> Ik wil meer weten over jullie opleidingen