Samen school

‘Samen school’ is de voorganger van ‘samen leven’.

We leren onze leerlingen, ondanks verschillen, van elkaar te leren binnen activiteiten en projecten.

Hiermee proberen we de maatschappelijke ontwikkeling, binnen de multiculturele samenleving, te ondersteunen.

Als extra middel zetten we onze school open als ontmoetingsplaats tussen ouders, verenigingen en buurtwerking.

  • Naschoolse activiteit op school
  • Fietsproject
  • Oudertalenten
  • Kans-creatieve uitstappen
  • Samenwerking buurtpartners
  • Maatschappelijke projecten
  • Open-klasdagen
  • Ouderactiviteiten