Zorg op maat

De klasleerkracht en het zorgteam begeleiden de leerling in het leerproces waar groeikansen op verschillende gebieden gestimuleerd worden:

  • gezondheid
  • een goed gevoel
  • de school en de toekomst
  • leren en studeren

Om het juiste traject voor een leerling aan te bieden, kan de leerkracht beroep doen op de experten binnen onze school.

Ouders zijn belangrijke partners in dit proces en worden daarom nauw betrokken.

Onze school werkt daarnaast ook samen met het Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Een CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen er terecht met vragen. De centra geven informatie, bieden hulp en begeleiding bij leren en studeren, en adviseren over de onderwijsloopbaan. Ook preventieve gezondheidszorg en het opvolgen van het psychisch en sociaal functioneren van een leerling behoren tot de dienstverlening van een CLB

Ouders of leerlingen kunnen altijd gratis een beroep doen op CLB-begeleiding.

Een school kan ook zelf vragen om een leerling in het basisonderwijs te begeleiden. In dat geval zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Enkel bij spijbelgedrag en bepaalde medische onderzoeken wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Stedelijk CLB Antwerpen
Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen
Tel: 03 338 44 88
clb@so.antwerpen.be

Maandag-vrijdag: 8.30u tot 16.30u
www.stedelijkonderwijs.be/CLB