De Leerexpert Biekorfstraat

stedelijk buitengewoon onderwijs

Zorgaanbod

Groeikansen

De klasleraar en het zorgteam begeleiden alle leerlingen in hun leerproces. Tijdens dat proces stimuleren we zoveel mogelijk hun groeikansen. Zo kan elke leerling zich maximaal ontplooien.

We hebben extra aandacht voor:

  • De gezondheid van de leerling
  • Het welbevinden van de leerling
  • Het toekomstperspectief van de leerling
  • Het studeerproces van de leerling

Experten

Om het juiste traject voor een leerling aan te bieden, kan de leerkracht beroep doen op verschillende experten binnen onze school.

Ouderbetrokkenheid

De ouders zijn belangrijke partners in het ontwikkelproces van onze leerlingen. Daarom betrekken we ze nauw op dit proces. We organiseren regelmatig ouderactiviteiten en open-klasdagen. Ook proberen we de talenten van de ouders optimaal in te zetten.

> Lees meer over samen school maken.

Leerlingenbegeleiding

Onze school werkt daarnaast ook samen met het Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Een CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen er terecht met allerlei vragen. De centra geven informatie, bieden hulp en begeleiding bij leren en studeren en adviseren over de onderwijsloopbaan. Ook preventieve gezondheidszorg en het opvolgen van het psychisch en sociaal functioneren van een leerling behoren tot de dienstverlening van een CLB

Ouders of leerlingen kunnen altijd gratis een beroep doen op CLB-begeleiding.

Onze school kan ook zelf vragen om een leerling te begeleiden. In dat geval zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Enkel bij spijbelgedrag en bepaalde medische onderzoeken wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Stedelijk CLB Antwerpen
Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen
Tel: 03 338 44 88
clb@so.antwerpen.be