De Leerexpert Burchtse Weel - basis

stedelijk buitengewoon onderwijs

Communicatiekaarten

Op onze school gebruiken we verschillende communicatiehulpmiddelen. Op deze pagina kom je meer te weten over deze hulpmiddelen.

Communicatiekaarten

Op onze school zetten we vaak visuele hulpmiddelen of communicatiekaarten in om de gesproken taal te ondersteunen. Deze communicatiekaarten gebruiken we om:

  • Kinderen te informeren over bepaalde thema’s
  • Regels en afspraken te verduidelijken
  • Activiteiten te verduidelijken

We houden altijd rekening met het ontwikkelings- en begripsniveau van het kind. De communicatiekaarten worden enkel gebruikt wanneer het kind dit kan begrijpen.

Voor veel kinderen met een communicatieve beperking zijn de communicatiekaarten ook een handig hulpmiddel om zichzelf beter uit te drukken. Ze kunnen ook een hulp zijn bij het stellen van vragen.

Ouders kunnen deze communicatiekaarten ook thuis gebruiken.

Download de communicatiekaarten:

SMOG

Veel van onze leerlingen gebruiken de SMOG-methode (spreken met ondersteuning van gebaren) in hun dagelijkse communicatie. Ze kunnen hierdoor hun noden, wensen en behoeften duidelijk maken én hun omgeving beter begrijpen. Spraak en gebaren worden in deze methode gecombineerd. Ouders kunnen deze methode ook thuis gebruiken.