De Leerexpert

Burchtse Weel - basis

Lager onderwijs

 

Ervaringsstroom

In de ervaringsstroom staat het psychisch welbevinden van de kinderen voorop.
De focus ligt minder op het verwerven van de cognitieve kennis. 

Extra zorg!

Het semi-internaat (MFC) heeft een erkenning voor de begeleiding van 20 kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met een matig tot zware verstandelijke beperking met eventueel bijkomende stoornissen.
MFC 't Weel biedt de nodige ondersteuning in de ervaringsstroom.

Leefleerstroom

In de leefleerstroom bereiden we leerlingen voor op een zinvolle dagbesteding of op begeleid werken.
De focus ligt hierbij op zelfredzaamheid, socialisatie, communicatie, huishoudelijke en maatschappelijke vaardigheden.

De autiwerking (voor kinderen met een autismespectrumstoornis) situeert zich binnen deze stroming.
Deze kinderen krijgen een aangepaste didactische werking in kleine klasgroepen.

Functiestroom

In de functiestroom richten we ons op latere tewerkstelling binnen beschermde of sociale arbeid.
Leerlingen binnen deze stroming behalen een zeker functioneel niveau wat betreft taal en wiskunde.
Ze werken ook aan hun functionele en sociale vaardigheden.
Integratie, flexibel denken en werkattitude zijn belangrijke pijlers binnen het lesaanbod.

 

Ga je mee op rondleiding in onze lagere school?

picto filmpje

 

Klik hier voor de digitale rondleiding.

 

Lesuren

maandag - dinsdag - donderdag- vrijdag   woensdag
08u40-08u55 voorbewaking   08u40-08u55 voorbewaking
08u55-09u45 lesuur 1   08u55-09u45 lesuur 1
09u45-10u35 lesuur 2   09u45-10u35 lesuur 2
10u35-10u55 speeltijd   10u35-10u50 speeltijd
10u55-11u45 lesuur 3   10u50-11u40 lesuur 3
11u45-12u35 lesuur 4   11u40-12u30 lesuur 4
12u35-12u55 speeltijd      
12u55-13u45 middagpauze      
13u45-14u35 lesuur 5      
14u35-15u25 lesuur 6