De Leerexpert Burchtse Weel - basis

stedelijk buitengewoon onderwijs

Onze school

De Leerexpert Burchtse Weel biedt onderwijs aan kleuters en leerlingen van de lagere school met een matige of ernstig mentale beperking (type 2) en staat ook open voor leerlingen met meervoudige beperkingen. Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van verhoogde zorg. Rekening houdend met de mogelijkheden van elke leerling, willen wij hun potentieel maximaal ontplooien. Onze school maakt deel uit van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen.

Multidisciplinair team

Met een intern multidisciplinair team van deskundigen (leerkrachten, orthopedagogen, paramedici) en externe partners (CLB, MFC, thuisbegeleidingsdiensten, …) werken we een individueel leertraject voor elke leerling uit. Dit realiseren we via een individueel orthopedagogisch handelingsplan. We vertrekken steeds vanuit de sterktes van elke leerling en bieden een leeromgeving en trajecten op maat aan.

Een warme thuis

Het (sociaal-emotioneel) welbevinden zien wij als een voorwaarde om te komen tot leren. We willen dat leerlingen “goed in hun vel zitten”, zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn, zich emotioneel veilig voelen, innerlijke rust hebben en zich verbonden voelen met anderen. Om hieraan tegemoet te komen zetten we in de eerste plaats in op het aanpassen van de communicatie-leeromgeving om daarna stapsgewijs functionele vaardigheden aan te leren. Hiermee streven we een positief en realistisch zelfbeeld na, met toekomstperspectief en met respect voor zichzelf en anderen.

Voorbereiden op het leven

Met de ouders als belangrijke partner werken we handelingsplanmatig aan een toekomsttraject voor elke leerling, met als streefdoel een zo ruim mogelijke integratie in de maatschappij. Door een functioneel onderwijs– en opvoedingsaanbod en het verhogen van de zelfstandigheid van onze leerlingen, bereiden wij hen zo goed mogelijk voor op maatschappelijke integratie. Om een leerloopbaan op maat aan te kunnen bieden, werken we binnen onze organisatiestructuur vanuit vier leerstromen:

  • een voorbereidende kleuterwerking
  • een ervaringsstroom
  • een leefleerstroom
  • een functiestroom

Ga je mee op rondleiding in onze kleuterschool?

Ga je mee op rondleiding in onze lagere school?

> Ontdek het aanbod van onze school

> Ontdek hoe je kan inschrijven in onze school

Onze troeven

  • Veilige haven om te groeien
  • Leerloopbanen op maat
  • Aangepaste communicatie-leeromgeving
  • Autismevriendelijke school
  • Aanbod van kleuter tot secundair