De Leerexpert Burchtse Weel - basis

stedelijk buitengewoon onderwijs

Praktisch

Je kind aanmelden en inschrijven

We verzamelden alle informatie over het aanmelden en inschrijven in onze school op een aparte pagina.

> Ik wil meer weten over aanmelden en inschrijven

Schooluren

  • Maandag: 08.55 – 15.25 uur
  • Dinsdag: 08.55 – 15.25 uur
  • Woensdag: 08.55 – 12.30 uur
  • Donderdag: 08.55 – 15.25 uur
  • Vrijdag: 08.55 – 15.25 uur

Buitenschoolse opvang

  • voorschoolse opvang: van 7u35 tot 8u35
  • naschoolse opvang: van 15u35 tot 17u35 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en 12u35 tot 17u (woensdag)

Per begonnen uur zal er € 0,75 aangerekend worden.

Onze school start vanaf schooljaar 2021-2022 met een proefproject inclusieve voor- en naschoolse opvang voor kinderen die schoollopen in het buitengewoon onderwijs. Het project loopt voorlopig gedurende één schooljaar. De opvang gaat door in De Leerexpert Burchtse Weel, Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen. De opvang staat open voor alle kinderen die les volgen in het gewoon én buitengewoon onderwijs, dus ook voor leerlingen van buiten de eigen school. Voorafgaande aan de opstart van de opvang, zal een intakegesprek plaatsvinden. Hierop gebeurt een inschaling van de individuele zorgnood van elke kind. Indien deze zorgnood de mogelijkheden van de opvanglocatie overstijgt, kan een kind uitzonderlijk geweigerd worden.

Schoolreglement

Bij inschrijving ga je akkoord met ons schoolreglement. Je kan dit hier terugvinden en het addendum bij het schoolreglement.

Recht op leerlingenvervoer

Het vervoer van je kind naar de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs is gratis. Coördinator leerlingenvervoer: Filip Vereecke (03 250 16 40)

Deze dichtstbijzijnde school:

  • is van het onderwijsnet van je voorkeur, bijvoorbeeld Stedelijk Onderwijs
  • biedt het type onderwijs aan waarnaar het CLB-verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs verwijst.

Vind de meest nabije school voor buitengewoon onderwijs. Voor de scholen van het Stedelijk buitengewoon onderwijs (De Leerexpert) vink je bij 'Net' het gele bolletje aan: Gemeentelijk/Provinciaal onderwijs.

> Ik wil meer weten over het leerlingenvervoer