De Leerexpert Burchtse Weel - secundair

stedelijk buitengewoon onderwijs

Onze school

De Leerexpert Burchtse Weel biedt onderwijs voor leerlingen van 13 tot 21 jaar met een matige of ernstige mentale beperking (type 2). We doen dit vanuit een pluralistische visie en met een groot respect naar de eigenheid van elke leerling.

Elke jongere kan zich ten volle ontwikkelen in onze school en elke jongere krijgt in dit proces de extra zorg die hij of zij nodig heeft.