De Leerexpert Burchtse Weel - secundair

stedelijk buitengewoon onderwijs

Onze visie

Onze missie

De Leerexpert Burchtse Weel is een buitengewone secundaire school in Antwerpen op Linkeroever. Onze school maakt deel uit van het Stedelijk Onderwijs en biedt onderwijs op maat van elke leerling aan. Ons doel is dat elke leerling zijn plek vindt in de samenleving en zich ten volle kan ontwikkelen.

Onderwijs op maat

De school streeft naar een duidelijk ontwikkeltraject voor elke leerling. Omdat De Leerexpert Burchtse Weel een basisschool en een secundaire school heeft, kunnen we dit ontwikkeltraject doortrekken van kleuter tot schoolverlater.

Zorg op maatwerk

Elke leerling wordt omkaderd met de zorg die hij of zij nodig heeft om tot maximale ontplooiing te komen. Zo geven we onze leerlingen de kans om goed te integreren in een steeds complexere maatschappij.

Een hart voor onze leerlingen

We zijn een professionele school met een warm hart voor onze leerlingen. We investeren in maatwerk, soms gerealiseerd in groepsdynamieken, soms in doorgedreven individuele trajecten.

We willen een stem zijn voor onze leerlingen en alle middelen inzetten om hun levenskwaliteit nu en in de toekomst te garanderen.

Onze aanpak

In onze school staat de leerling centraal. Onze schoolorganisatie is gebouwd op een goede relatie tussen de leraar, de paramedicus en de leerling.

  • We investeren in ons zorgbeleid. Het zorgcontinuüm is daarvoor ons kader.
  • Onze pedagogische eenheden (klassen) zijn opgebouwd in opleidingsvormen en leerstromen. We bieden opleidingsvorm 1 en 2 aan en hebben drie leestromen: ervaringsstroom, leerleefstroom en functiestroom.
  • Onze leerlingen zitten in kleine klasgroepen, waardoor elke leerling maximaal kan opgevolgd worden.
  • Via de cyclus van handelingsplanning gaan we op zoek naar de juiste onderwijsleerpraktijk voor elke leerling. Zo stimuleren we de ontwikkeling en het functioneren van die leerling maximaal.

Onze visie op de leerstromen

Leerlingen met een onderwijsattest voor type 2 (matige of ernstige mentale beperking) hebben vaak heel verschillende zorgnoden. Daarom zet onze school in op maatwerk, zodat elke leerling zich ten volle kan ontplooien. Dat doen we via drie verschillende leerstromen, die inzetten op andere leermogelijkheden en zorgnoden. Binnen deze verschillende leerstromen organiseren we bovendien pedagogische eenheden (klassen) met een eigen klasprofiel. Zo kunnen we heel gericht onze leerlingen oriënteren en indien nodig ook heroriënteren.

Drie leerstromen: