De Leerexpert

Burchtse Weel - Secundair

Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 1

Met OV1 streven wij naar een maximale persoonlijkheidsontwikkeling van elke jongere in relatie met de samenleving.

We vinden het belangrijk dat onze jongeren kunnen communiceren en zo autonoom mogelijk kunnen handelen, denken en deelnemen.

We willen daarom onze leerlingen zoveel mogelijk zinvolle competenties meegeven, gecombineerd met ondersteunende netwerken op maat. Op die manier trachten wij, als team, voor elke leerling een warme overdracht te realiseren naar haar of zijn toekomst.

We willen voor elke leerling de ontwikkelingskansen zo nauwkeurig mogelijk in beeld brengen opdat we haar/hem, met haar/zijn beperking, via een schools traject en individuele stimulering kunnen begeleiden naar een toekomstig kwaliteitsvol leven waarin dagcentra en/of begeleid werken hun plek hebben.

De ervaringsstroom

Binnen deze stroom volgen de leerlingen een traject opleidingsvorm 1 dat voorbereidt op een beschermd leefmilieu. In samenwerking met MFC Het Weel bieden wij een geïntegreerde werking aan voor deze leerlingen met hoge zorgnoden.

De leefleerstroom 

  • profiel gericht op dagcentrum

 

 

 

 

Leerlingen met dit profiel worden voorbereid op zinvolle tijdsbesteding binnen de context van een dagcentrum. De focus ligt op de ontwikkeling van zelfredzaamheid, functionele en sociale vaardigheden en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Door verschillende ateliers op maat - en indien mogelijk binnen de interessesfeer van de leerlingen - aan te bieden, proberen we hen zo zinvol en zo functioneel mogelijk te laten kennis maken met de werking van een dagcentrum.

Al onze leerlingen zijn uniek. Ze zijn een unieke vrucht in onze leefleerboom. Ons multidisciplinair team staat klaar om ervoor te zorgen dat elke leerling zijn of haar eigen talenten kan ontplooien.

 

 

“ aan de verscheidenheid van de vruchten herken je onze boom”

 

  • profiel gericht op begeleid werken

Ons profiel

Deze verticale opbouw binnen de leefleerstroom (OV1) richt zich op de leerlingen die op lichamelijk vlak vrij zelfredzaam zijn, een aanneembare werkhouding bezitten en een dito werkmotivatie. Cognitief kunnen zij beperkt lezen en rekenen en ze hebben een zekere praktische attitude verworven.

 

Hun tempo ligt te laag om OV2 aan te kunnen, maar anderzijds zien wel een zekere zin tot nauwkeurigheid. Deze leerlingen doen ons geloven dat er nog groeipotentieel is in hun algemene ontwikkeling en arbeidsvaardigheden.

 

Hoe pakken we dat aan?

Via een verticale opbouw binnen de leefleerstroom, optie begeleid werken, bieden we opbouwend in elke fase (aanvangsklas – oefenklas – leefgroep) steeds meer werkvaardigheden aan. We zetten daarbij in op de sterke (deel)vaardigheden van elke leerling om een traject op maat uit te bouwen

 

  • de autiwerking

 

 

 

            

     

       Autisme: als je de wereld anders bekijkt

Ons profiel

Jongeren met autisme zijn niet anders, maar denken anders. Dit ‘auti-denken’ is dan ook het uitgangspunt voor ons volledige auti-team.

We willen dat onze jongeren zich geleidelijk integreren in het dagdagelijkse leven en dat ze op een sociaal aanvaardbare manier binnen verschillende soorten relaties kunnen functioneren.

Wanneer een jongere met autisme zich gelukkig voelt, voldoende rust ervaart en haar/zijn eigenheid kan bewaren, bevorderen we het leerproces van deze jongere. Daarom hechten wij belang aan een stapsgewijze begeleiding en aan het nodige begrip voor de eigen leefwereld van elk van onze jongeren.

Hoe pakken we dat aan?

Binnen onze school zitten enkel leerlingen met een attest type 2, waarvan sommigen ook een diagnose ‘autisme spectrum stoornis’ (ASS) hebben. Iedere jongere binnen onze schoolwerking die extra nood heeft aan een zeer sterk gestructureerde en zeer voorspelbare leef- en leeromgeving kan naar onze autiwerking worden doorverwezen.

We hebben vooral aandacht voor:

Aanpassing
Uit op resultaat
Teacch methodiek
Individueel