De Leerexpert Burchtse Weel - secundair

stedelijk buitengewoon onderwijs

Praktisch

Je kind aanmelden en inschrijven in onze secundaire school

We verzamelden alle info over het aanmelden en inschrijven in onze middelbare school De Leerexpert Burchtse Weel op een aparte pagina. 

> Ik wil meer weten over aanmelden en inschrijven

 

Lesuren

Maandag

8.35 uur - 15.25 uur

Dinsdag

8.35 uur - 15.25 uur

Woensdag

8.35 uur - 12:25

Donderdag

8.35 uur - 15.25 uur

Vrijdag

8.35 uur - 15.25 uur

 

Schoolvervoer

Verantwoordelijke: Filip Vereecke - 03 250 16 40.

Filip Vereecke organiseert het schoolvervoer. Hij bezorgt de leerlingen die daar recht op hebben hun vervoersbewijzen. Voor vragen over schoolvervoer kan je bij hem terecht.

Alle leerlingen die de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs van de vrije keuze (een onderwijsnet) bezoeken en in Vlaanderen wonen hebben recht op gratis leerlingenvervoer. Hiervoor wordt de werkelijk minimale afstand langs de weg in aanmerking genomen van de woonplaats, de verblijfplaats, de opstapplaats en onze school. Vanaf de trainingsklassen ( 15 jaar) in OV2, worden leerlingen geoefend om zich zelfstandig naar school te begeven. Rechthebbende leerlingen ontvangen hiervoor een Buzzy Pazz. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan van deze regel worden afgeweken.

De leerling kan ook op andere manieren naar en van school gaan:

  • De ouders brengen de leerling naar school.
  • De leerling verplaatst zich op eigen initiatief met de Lijn.
  • De leerling komt met een eigen vervoermiddel (fiets, brommer, …) naar school.

Samen zorgen we ervoor dat elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften binnen een zo beperkt mogelijke tijd, rekening houdend met de mogelijkheden en context, veilig en comfortabel van en naar school geraakt zodat leer- en ontwikkelingskansen stijgen!

De Vlaamse Vervoersmaatschappij is verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer, met name voor het vastleggen van de reisroutes en het uitvoeren van de busdiensten. De Lijn kan de ritten uitvoeren met eigen voertuigen of kan de ritten uitbesteden aan derden. Onze school heeft geen inspraak bij de keuze van de vervoersmaatschappij.

Inclusieve voor- en naschoolse opvang

De school start vanaf schooljaar 21-22 met een proefproject inclusieve voor- en naschoolse opvang voor kinderen die schoollopen in het buitengewoon onderwijs. Het project loopt voorlopig gedurende één schooljaar. De opvang gaat door in De Leerexpert Burchtse Weel , Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen. De opvang staat open voor alle kinderen die les volgen in het gewoon én buitengewoon onderwijs dus ook voor leerlingen van buiten de eigen school. Voorafgaande aan de opstart van de opvang, zal een intakegesprek plaatsvinden. Hierop gebeurt een inschaling van de individuele zorgnood van elk kind. Indien deze zorgnood de mogelijkheden van de opvanglocatie overstijgt, kan een kind uitzonderlijk geweigerd worden.

 

Opvanguren en kostprijs

De opvang zal tijdens het schooljaar geopend zijn op weekdagen ( met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties):

  • voorschoolse opvang: vanaf 7u35 tot 8u35
  • naschoolse opvang: vanaf 15u35 tot 17u35 ( maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en vanaf 12u35 tot 17u (woensdag)

Per begonnen uur zal er € 0,75 aangerekend worden.

 

Schoolreglement

Bekijk hier het schoolreglement van onze school De Leerexpert Burchtse Weel secundair. en het addendum bij schoolreglement