Leerexpert Capitan

stedelijk buitengewoon onderwijs

Basisschool

Voor wie?

Het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 2 richt zich tot kinderen met een matige of ernstige mentale of verstandelijke beperking.  
 

Onze werking

Je kind volgt binnen onze school een traject op maat van kleuter tot schoolverlater. Het aanbod omvat functioneel leren, trainen en stimuleren van communicatie, zelfredzaamheid, ontwikkeling van sociale vaardigheden en motoriek. 

> Lees meer over onze school en werking
 

Wat na het basisonderwijs type 2?

Na het basisonderwijs type 2, is er keuze tussen opleidingsvorm 1 of opleidingsvorm 2 in onze secundaire school. In zijn verdere schoolloopbaan krijgt je kind een maatschappelijk aanbod dat zowel rekening houdt met zijn verworven of versterkte competenties, vaardigheden en ontdekte talenten als met zijn beperkingen.

De mogelijkheid om een vervangend of beschermend inkomen te kunnen genereren is in dit proces heel belangrijk. 
 

> Lees meer over onze middelbare school

> Meer weten over infomomenten, aanmelden en inschrijven in onze basisschool