Leerexpert Capitan

stedelijk buitengewoon onderwijs

Bouw

Er is in Antwerpen een groot tekort aan scholen voor buitengewoon onderwijs. Daarom opent Stedelijk Onderwijs in september 2023 een nieuwe buitengewone school op Luchtbal. Ze biedt plaats aan 214 kinderen en jongeren met een beperking of een autismespectrumstoornis.

De nieuwe school komt op termijn in de gerenoveerde gebouwen van De Leerexpert Columbiastraat en basisschool Sportomundo. In afwachting van die renovatie voorzien we containerklassen op de sintelbaan. Na de verhuis naar de vernieuwde gebouwen in de Columbiastraat, zullen we het terrein in oorspronkelijk staat herstellen. 

> Lees meer over de bouw van onze nieuwe school