Leerexpert Capitan

stedelijk buitengewoon onderwijs

Het verhaal van Meester Raphaël, logo in onze nieuwe school

Zoals jullie weten ben ik meester Raphaël. 

Het is vandaag 23 oktober 2025. 

Twee jaar geleden zijn we gestart met onze nieuwe werking in groepen. 

Ik neem jullie mee in mijn verhaal als logo. Maar hetzelfde geldt voor kiné, kinderverzorgers of ondersteuners... het loslopend wild als het ware. Ik benoem deze groep vanaf nu met paramedici. Paramedici zijn niet aan één groep verbonden, maar aan de school.  

Autonoom en talentgericht werken

We hebben veel autonomie als het gaat over welke logo wat doet, dit uiteraard binnen de visie en schoolafspraken. We krijgen de vrijheid om te bekijken wie waar het beste in is en het liefst doet. Een voorbeeld: ik heb veel expertise in het werken met de toverdoos. Vorig jaar hebben we ervoor gekozen dat ik in elke groep kwam om met de toverdoos te werken. Dat zorgde ervoor dat ik mijn expertise breed kon inzetten. Dit jaar hebben we er zelf voor gekozen, in samenspraak met elkaar én met de collega’s uit de groepen, om de groepen te verdelen en zowel Elise als ik komen nu allebei in drie groepen toveren met de toverdoos. Daar is dan weer het voordeel van dat meer mensen expertise opbouwen én dat je als paramedicus niet alle leerlingen van alle groepen heel goed moet kennen.  

Afhankelijk van de zorgvragen die uit de klassenraden komen, verdelen we deze dan nu ook op basis van de groepen waar we komen. Zo blijf ik, zowel voor de toverdoos als voor groepsondersteuning als voor remediëring in kleine groepjes of individueel in drie groepen in plaats van in alle zes. Het is fijn dat men niet van ons verwacht om iedereen even goed te kennen, zeker niet de kinderen buiten je groepen. Maar in de groepen waar we wel komen, kennen we de kinderen allemaal dan wel beter. En dat zorgt er weer voor dat we gemakkelijker beslissingen samen kunnen nemen in verband met de aanpak voor een leerling, want iedereen is meer betrokken en kent de leerlingen uit de groep dus beter.  

Eigenlijk is onze dag niet zo verschillend van hoe hij vroeger was, voor de nieuwe school er was. 

Werking in de groep

Enerzijds werken we nog steeds op groeps- en leerlingniveau: wij als paramedicus zijn ondersteunend bij groepsactiviteiten of we werken in een ‘vaste hoek’ in een van de lokalen van de groep. In deze vaste hoek voorzien we opdrachten voor groepjes leerlingen binnen de verschillende niveaus van de groep. Zo kom ik bvb. elke dinsdagnamiddag de hele namiddag in een groep. Soms ben ik ondersteunend met een groepsactiviteit zoals koken. Maar meestal werk ik in mijn vaste hoek. De kinderen van deze groep zitten voor wat ik doe hoofdzakelijk in 6 niveaus. Afhankelijk van wat de leerlingen van een bepaald niveau die dag aankunnen, komen ze afwisselend wat langer of minder bij mij om te oefenen op hun niveau. De andere tijd gaan ze naar andere hoeken in hun lokalen onder leiding van de vaste leraren

BUO_DL Columbiastraat_lerares naast schrijven meisje

Dit heeft zoveel voordelen voor mij en voor de kinderen: 

  • ik kan mijn materiaal dat ik nodig heb voor de groep en de hoek daar laten. 
  • ik kan flexibel zijn in hoelang ik met welk groepje werk en ik ben niet gebonden aan vb een half uur werken met een groepje. Als blijkt dat dat groepje op een bepaalde dag heel moeilijk tot leren komt, is een half uur ‘vullen’ veel tijdverlies voor iedereen en bovendien erg frustrerend voor de kinderen. Nu is de mogelijkheid er om hen iets anders aan te bieden terwijl ik kan werken met die groepjes waar het dan die dag wel beter bij lukt. 
  • nog een voordeel is dat ik er nooit alleen voor sta. Als ik een probleem heb, is er altijd iemand in de buurt waar ik kan op rekenen én die de kinderen ook kent.
  • als ik eens iets wil doen met de hele groep of de helft van de groep kan dat ook. Ik ben niet zo gebonden aan de kleine groepjes binnen een groep en ik kan ook hier flexibel mee omgaan. Het enige dat ik moet doen is dit even bespreken met de collega’s van de groep zodat zij hun activiteiten ook kunnen plannen én de dagplanning voor de kinderen kunnen opstellen.  

Je hoort het, ik ben een grote voorstander van deze werking.  

Soms werk ik met 1 leerling uit de groep én ga ik dan ook nog eens uit de groep naar een ander lokaal, enkel als dit voor de leerling én voor de hele groep een meerwaarde is. Het grote voordeel van veel in de groep zelf te werken is dat ik minder tijd verlies met verplaatsingen. Een vaste hoek is duidelijk voor de leerlingen en biedt structuur.  

Dit geldt trouwens niet enkel voor mij als logo of wij als paramedici, maar dezelfde werking wordt ook door de leerkrachten lichamelijke opvoeding en leerkrachten levensbeschouwelijke vakken toegepast. Iedereen komt naar de groep, de groep gaan niet naar een leerkracht. Dat is de basis. En uiteraard neemt de leerkracht LO de leerlingengroepjes uit een groep dan wel mee naar een turn- of sporthal en kan de kiné dit ook doen in functie van bijvoorbeeld grove motoriek, maar ook zij starten steeds vanuit de groep en de bijhorende lokalen.  

Structuur

BUO_DL Columbiastraat_jongen met bal

Nog een voordeel van met meer in een groep te zijn is dat de ‘vaste collega’s’ de structuur, routines,… heel goed kennen. Als je als ondersteuner in een groep komt, moet je niet van elke groep apart deze systemen kennen. Zelfs als er 1 (of zelfs 2) vaste collega’s niet zijn, is er altijd nog iemand die de structuur en systemen wel kent. Voor mij betekent dit zeker tijdswinst en minder onzekerheid. Ik voel me gesteund samen in de groep en ik moet we niet constant verdiepen in wat een bepaalde groep nodig heeft. Hierdoor kan ik me focussen op mijn expertise. Mijn meerwaarde binnen de groep komt duidelijk naar boven door wat ik doe of meedoe met de groep maar ook door wat ik kan bieden naar bvb. visualiseren van communicatie. Een leerkracht hoeft dit niet meer allemaal alleen te doen en kan ook focussen op andere dingen.

Taken op beleidsniveau

Ik wil jullie nog even meenemen in onze taakinvulling als we niet in een groep aanwezig zijn. We werken ook opdrachten op beleidsniveau uit. Afhankelijk van waar we sterk in zijn, neemt iemand van de logo’s een beleidsopdracht op van enkele uren per week om een beleid uit te werken en te implementeren in de hele school. Het gaat bijvoorbeeld om een beleid rond verwijzers: we zetten afspraken en een manier van werken in de school op papier, we toetsen dit af bij de leerkrachten, dan gaan we dit mee uitvoeren in de groepen én maken we heel het team en individuele teamleden hier sterker in, zowel in basis als secundair. Hoe vreemd zou het zijn om geen of andere verwijzers te zien in het basis als in het secundair? De opbouw moet doorheen de hele school zichtbaar zijn. Daarom is samenwerking en overleg tussen logo’s basis en secundair noodzakelijk en gebeurt het zelfs wel eens dat een logo ook gedurende een bepaalde periode enkele uren per week in het secundair (of omgekeerd) werkt.  

Hetzelfde geldt uiteraard ook voor kiné’s, ortho’s of psycho’s en ondersteuners.  

Wij hebben allemaal per ambt een overleg om afspraken voor te bereiden met alle leden van de discipline voordat deze naar het beleidsteam en naar het ganse schoolteam gaan en de worden geïmplementeerd.  

Ons overleg krijgt hierdoor een heel zinnige invulling. 

Ik kan wel even doorgaan over hoe we werken, maar de beste manier is om hier zelf mee aan de slag te gaan en jullie te laten meenemen in dit mooie verhaal. 

Bedankt voor jullie aandacht. 

> Lees het verhaal van Mario (10 jaar), leerling in onze nieuwe school

> Lees het verhaal van juf Myriam, leerkracht in onze nieuwe school