De Leerexpert

Columbiastraat

Inschrijven

Overstap naar De Leerexpert

De overstap naar het buitengewoon onderwijs is niet altijd evident.
Samen met je kind moet je wennen aan een nieuwe school, een nieuwe klas en leerkracht en een nieuwe aanpak.
Daarom zorgen we voor een goede begeleiding voor zowel jou als je kind.

Om in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs, heb je een attest nodig van het CLB.
Contacteer hiervoor het CLB via 03 206 13 11 of mail naar clb@so.antwerpen.be.

Heb je een CLB-attest voor het buitengewoon onderwijs?
Dan kan je inschrijven bij De Leerexpert.

1. Kennismaken? 

Heb je interesse in een vrijblijvende kennismaking, neem dan contact op met de school. 
Inschrijven kan je vanaf maandag 27 april rechtstreeks in de school (NIET via Meld je Aan). 
Voorrangsgroepen* kunnen inschrijven vanaf maandag 2 maart.

*Voorrangsgroepen BUSO = kinderen van dezelfde leefentiteit, kinderen van personeelsleden en campusleerlingen

2. Breng de juiste documenten mee

  • Identiteitskaart of geboorteakte van de leerling;
  • ISI+ kaart van de leerling;
  • Een duidelijke verwijzing (protocol) met een correct attest van het CLB;
  • Het laatste rapport van de leerling;
  • Gegevens en diagnoseverslagen.

3. Schoolreglement

Heb je alle documenten bezorgd?
Ga je akkoord met het schoolreglement en de schoolspecifieke afspraken?

Schoolreglement buitengewoon kleuteronderwijs (PDF)
Schoolreglement buitengewoon lager onderwijs (PDF)
Schoolreglement buitengewoon secundair onderwijs (PDF)

Proficiat, dan is je inschrijving definitief. Je kind kan op de afgesproken datum in zijn nieuwe school beginnen.

4. Mag de school weigeren om mijn kind in te schrijven?

De school mag alleen in onderstaande gevallen weigeren om je kind in te schrijven:

  • Als de school vol is (de school maakt op voorhand bekend hoeveel plaatsen er zijn);
  • Als je kind niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden (bv. te jong voor het buitengewoon onderwijs, niet in het bezit zijn van het juiste attest,...);
  • Als je kind al een tuchtdossier met uitsluiting op die school lopen heeft.

Als de school je kind niet inschrijft, moet je hier een bewijs op papier voor krijgen. Dit heet een 'mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving'. De school is verplicht je dit te geven.

5. Pedagogisch Project Stedelijk Onderwijs Antwerpen (PPSOA)

Het PPSOA geeft de fundamentele uitgangspunten van het Stedelijk Onderwijs weer. Als je je kind inschrijft, aanvaard je het PPSOA. 

Het PPSOA samengevat:
Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen biedt alle kinderen maximale kansen en stimuli zodat ze zich kunnen ontwikkelen op geestelijk en lichamelijk vlak.
Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen streeft ernaar de leerlingen op te voeden tot zelfstandige, creatieve en kritische mensen, die in een sfeer van respect en verdraagzaamheid kunnen samenleven.

6. CLB

Heb je vragen over de ontwikkeling van je zoon of dochter? Dan kun je terecht bij

Het CLB zoekt samen met leerling, ouders en school naar de meest geschikte onderwijsvorm.