De Leerexpert

Columbiastraat

Onze school

Onze school 

Type basisaanbod

De Leerexpert Columbiastraat is een lagere school voor kinderen met licht verstandelijke beperking.

De school biedt geen voorschoolse en naschoolse opvang, maar voorziet wel leerlingenvervoer.

De school zoekt samen met ouders naar oplossingen voor buitenschoolse opvang indien 

daar vraag naar is.

 

Van rugzak naar trolley

De leerlingen die binnenstromen op onze school, zijn vaak kinderen 'met een rugzakje’: ze hebben al wat negatieve schoolervaringen, onderzoeken, diagnoses,… meegekregen in hun spreekwoordelijke ‘rugzak’.

Wanneer die ‘rugzak’ behoorlijk gevuld is, ervaren de leerlingen dit als een last op hun schouders en daalt hun zelfvertrouwen.

Wij streven ernaar om dat ‘rugzakje’ om te vormen tot een trolley. De inhoud van de trolley blijft dezelfde als die van de rugzak, alleen wordt hij gemakkelijker om te ‘dragen’. Hierdoor wordt de leerling sterker en weerbaarder.

Onze visie 

Tijdens hun schoolloopbaan, streven wij ernaar om de leerlingen 4 zaken bij te brengen:  

  • Ik weet wat ik kan en niet kan 
  • Ik weet wat ik ken en niet ken 
  • Ik aanvaard wat ik niet kan en niet ken
  • Ik maak keuzes op basis van wat ik wel kan en ken                              

 

Onze pijlers

  •    Didactisch sterke school:

     we streven naar een zo hoog mogelijke leerwinst voor elk kind. Om dit te bereiken werken we op maat, in groepjes, met aangepast materiaal, …

  •    Omgaan met elkaar:

     we leren aan de hand van leefregels en bouwstenen hoe we met elkaar moeten omgaan. Een van de leefregels is respect.

     Een klas heeft een rap gemaakt rond deze leefregel.  Je vindt deze terug in het filmpje bovenaan.

  •    Interesses en talenten:

     niet alleen denken en begrijpen is belangrijk, maar ook het doen. We gaan op zoek naar interesses en talenten van elkaar om er

     zoveel mogelijk gebruik van te maken.

 

Schooluren

De schoolpoort gaat om 8u20 open.

In de voormiddag gaan de lessen door van 8u50 tot 12u35.

Er is pauze van 10u30 tot 10u50.

In de namiddag gaan de lessen door van 13u45 tot 15u25.

De kinderen kunnen op school blijven eten en we voorzien melk, thee of water.