De Leerexpert Columbiastraat

stedelijk buitengewoon onderwijs

Onze school

Voor wie?

Onze school biedt onderwijs aan leerlingen met:

  • Een leerstoornis of een licht verstandelijke beperking (lager onderwijs - type basisaanbod).
  • Een matige of ernstige verstandelijke beperking (kleuter- en lager onderwijs - type 2).

Waar staan wij voor?

In onze school komt elke leerling tot leren en tot rust. We zoeken samen hoe jouw kind de beste leerkansen krijgt. Daarvoor staat een sterk team van leraren, kinesisten, logopedisten… elke dag klaar.

Leerwinst

We bekijken voor elk kind hoe het maximaal kan leren. Daarvoor kijken we naar de manier waarop de leerling het beste leert. Op basis daarvan delen we onze klasgroepen in. Elke klas wordt genoemd naar een dier waarvan de eigenschappen passen bij de leermethode van de groep. Daarnaast werken we ook vaak klasdoorbrekend om op die manier van elkaar te leren. Zo lezen de Dolfijnen bijvoorbeeld vaak voor aan de Welpjes. Naast het samenleren, krijgt elk kind de ruimte om op eigen tempo te leren.

Bouwstenen

We zetten sterk in op sociale en emotionele vaardigheden. We gebruiken daarvoor 7 specifieke bouwstenen. Deze …zijn in samenspraak met ouders, schoolteam en leerling gekozen. We werken een gans schooljaar zowel in als buiten de klas aan deze vaardigheden.

Dat zijn vaardighede die waaraan we met de ganse school binnen en buiten de klas werken. gedurende het ganse jaar tijdens de lessen en daarbuiten

Rust en geborgenheid

We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt en tot rust kan komen. Onze kinderen zitten verspreid over verschillende locaties. Onze leerlingen type basisaanbod zitten in een ruim en licht gebouw. De type 2-leerlingen volgen les in een kleine, geborgen omgeving. Hoewel we niet verbonden zijn aan een MFC-werking, doet ons team er alles aan elk kind maximaal te ondersteunen.