De Leerexpert Columbiastraat

stedelijk buitengewoon onderwijs

Type basisaanbod

Voor wie?

Type basisaanbod van het buitengewoon onderwijs is gericht op kinderen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften. Het type basisaanbod is er voor kinderen met een licht verstandelijke beperking of een ernstige leerstoornis.  

Onze werking

Via onderwijs op maat van elk kind proberen we te gaan voor maximale leerwinst op maat van het individuele kind. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling, maar we verliezen de leerstof van het gewoon basisonderwijs niet uit het oog.

We evalueren je kind permanent zodat we na 2 schooljaren een duidelijk beeld hebben van waar je kind het best op zijn plaats zit: in het gewoon basisonderwijs of in het buitengewoon basisonderwijs.  

Na twee schooljaren bekijken we of je kind terug aansluiting kan vinden in het gewoon onderwijs.  

Wat na buitengewoon basisonderwijs basisaanbod?  

Het lerarenteam en CLB helpen jou en je kind bij het kiezen van een studierichting na het lager onderwijs. Dit kan in het gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs zijn.