De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat

stedelijk buitengewoon onderwijs

Aanbod

Onze lagere school  biedt onderwijs aan leerlingen van 6 tot 13 jaar met:

  • Een licht mentale beperking of leerstoornissen (type basisaanbod).
  • Een autismespectrumstoornis (type 9).

> Ik wil meer weten over jullie aanbod type basisaanbod
> Ik wil meer weten over jullie aanbod type 9