De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat

stedelijk buitengewoon onderwijs

Onze school

Wie zijn wij?

De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat is een lagere school in Deurne voor kinderen met:

Klik op het filmpje en neem een kijkje in onze school.

Samen leren en leren van elkaar

We geloven dat elk kind tot leren kan komen. Kinderen uit alle culturen en met alle achtergronden zijn welkom op onze school. We respecteren ieders eigenheid. Zo kunnen we samen leren en leren van elkaar.

Werken aan zelfstandigheid

Onze leerlingen ontwikkelen zich op onze school tot zelfstandige kinderen. Ze nemen verantwoordelijkheid op voor zichzelf en dragen zorg voor hun gezondheid. We creëren een schoolklimaat met respect voor alle mensen en culturen. We denken daarbij ook aan onze omgeving en het milieu.

Aandacht voor sport en gezonde voeding

Onze leerlingen dragen zorg voor hun lichaam. We hebben aandacht voor gezonde snacks en voeding in de klas en we bewegen minstens 3 uur per week (sport- en zwemlessen).

Ondersteunen van de totaalontwikkeling

We geloven dat kinderen die zich goed in hun vel voelen, beter tot leren komen. Daarom hebben we veel oog voor het welbevinden van onze leerlingen.

> Ik wil meer weten over jullie aanbod.