De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat

stedelijk buitengewoon onderwijs

Type basisaanbod

Voor wie?

Type basisaanbod is gericht op kinderen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften. Het basisaanbod is er voor kinderen met een licht verstandelijke beperking of een ernstige leerstoornis

Onze werking

Groepsgerichte aanpak

In onze school volgen kinderen onderwijs op maat binnen een groepsgerichte aanpak. Zo werken wij met pedagogische eenheden, hebben wij aandacht voor creatieve en praktische vaardigheden en bieden wij klasondersteunende en individuele hulp.

Werken naar zelfstandigheid

Dankzij een positieve benadering leren we kinderen terug in zichzelf geloven, leren we hen schoolse en sociale vaardigheden die ze leren toepassen in de praktijk.

Ondersteunen van de totaalontwikkeling

We ondersteunen de kinderen in hun totale ontwikkeling en we evalueren het groeiproces zodat we na twee schooljaren een duidelijk beeld hebben van waar een kind verder nood aan heeft: een aanbod in het gewoon onderwijs of een aanbod bij De Leerexpert.

Digitale voorstelling van type basisaanbod op onze school

Klik op het filmpje en neem kijkje achter de schermen van het type basisaanbod.

Over type basisaanbod

Via onderwijs op maat van elk kind proberen we te gaan voor maximale leerwinst op maat van het individuele kind. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling, maar we verliezen de leerstof van het gewoon basisonderwijs niet uit het oog.

We evalueren je kind permanent zodat we na 2 schooljaren een duidelijk beeld hebben van waar je kind het best op zijn plaats zit: in het gewoon basisonderwijs of in het buitengewoon basisonderwijs. 

Wat na buitengewoon basisonderwijs basisaanbod?

Het lerarenteam en CLB helpen jou en je kind bij het kiezen van een studierichting na het lager onderwijs. Dit kan in het gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs zijn.  

> Ik wil meer weten over jullie school.