De Leerexpert

Schotensesteenweg 252

De Leerexpert - Schotensesteenweg 252

Welkom op onze school!

De Leerexpert Schotensesteenweg 252 is een secundaire school die 3 vormen van buitengewoon onderwijs aanbiedt:

Opleidingsvorm 1 OV1: voorbereiding op participatie en integratie in de maatschappij en in een omgeving waar ondersteuning wordt voorzien. Dit wil zeggen dat leerlingen worden voorbereid op begeleid wonen in dagcentra, zinvolle dagbesteding en, indien mogelijk, begeleid werken. 
Opleidingsvorm 2 (OV2): voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijke vorm van wonen en op een tewerkstelling in het beschermde of sociale arbeidsmilieu.
Opleidingsvorm 3 (OV3): een algemene, sociale en beroepsvorming zodat jongeren als volwassene vlot kunnen integreren in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.

Richtlijn Corona

Beste ouders                                                                                                                                    13/03/2020

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen en stages te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Dit wil zeg dat:

Alle lessen en stages worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie... .

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.  

Wat betekent dit voor onze school ?

De afspraken hieronder gelden t.e.m. 3 april. Daarna start de Paasvakantie t.e.m. 19 april.

er is GEEN schoolbus voorzien
er worden geen lessen gegeven, en zijn geen stages
uw kind mag dus thuisblijven
gedurende deze periode worden afwezigheden niet genoteerd
indien nodig zorgt de school voor opvang van uw kind. Deze opvang gaat enkel door in de Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne. U brengt uw kind dan zelf naar de school of uw zoon/dochter komt met het openbaar vervoer naar school.
de ouderavond in de week van 23, 24, 25, 26 maart gaat NIET door
als u nog vragen hebt kan u steeds naar de school bellen :  03/328.05.70

 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-c...

Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorouders

 

Wij houden u op de hoogte.

Vriendelijke groet

Directie.

Vacatures

deeltijds, 30u per week
De Leerexpert August Leyweg 4
voltijds, 22u per week
De Leerexpert Burchtse Weel
deeltijds, 21u per week
De Leerexpert Schoolstraat