De Leerexpert

Schotensesteenweg 252

De Leerexpert - Schotensesteenweg 252

Welkom op onze school!

De Leerexpert Schotensesteenweg 252 is een secundaire school die 3 vormen van buitengewoon onderwijs aanbiedt:

Opleidingsvorm 1 OV1: voorbereiding op participatie en integratie in de maatschappij en in een omgeving waar ondersteuning wordt voorzien. Dit wil zeggen dat leerlingen worden voorbereid op begeleid wonen in dagcentra, zinvolle dagbesteding en, indien mogelijk, begeleid werken. 
Opleidingsvorm 2 (OV2): voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijke vorm van wonen en op een tewerkstelling in het beschermde of sociale arbeidsmilieu.
Opleidingsvorm 3 (OV3): een algemene, sociale en beroepsvorming zodat jongeren als volwassene vlot kunnen integreren in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.