De Leerexpert

Schotensesteenweg 252

Medewerkers

Wie doet wat in onze school?

1. Directie en administratie

Directeur van de school is Patrick Huygen.
Adjunct Directeur is Veerle Fimmers

In de dagelijkse leiding van de school worden zij bijgestaan door techisch adviseurs (TA):

Hassen Trari leidt het secretariaat. Hij is verantwoordelijk voor het personeelssecretariaat en Katja Merckx  voor het leerlingensecretariaat. Voor alle vragen over leerlingendossiers kan je bij haar terecht. Peggy Torfs is het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met leerlingenrekeningen. Tania Torfs organiseert het leerlingenvervoer van onze school en van de hele campus, waartoe ook De Leerexpert Schotensesteenweg 256 en De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat behoren. Voor alle vragen en meldingen rond afwezigheden kan je terecht bij Marijke Bogaert  .

2. Orthopedagogen/Psychologen

De orthopedagogen en psycholgen begeleiden het traject van alle leerlingen in de school. Ze coördineren de hulpverlening die naast de reguliere schoolwerking wordt aangeboden en onderhouden ook regelmatig contact met ouders, begeleiders en officiële instanties. Onze orthopedagogen/psychologen zijn Eline Pille (OV3),Catarina Sobral Marques (OV3), Tamara Peeters (OV2) en Sophie Van Hese (OV1). De school biedt aangepaste begeleiding voor leerlingen met autisme (ASS) onder type 9. Saly Salem is onze auti-coördinator.

3. Leerlingbegeleiding

Als je kind het moeilijk heeft om te functioneren binnen zijn/haar klasgroep, kan het hier terecht met vragen, verzoeken en problemen. Gedurende een zo kort mogelijke periode krijgt je kind de kans om wat stoom af te laten. Het doel van deze Leerlingbegeleiding is om mogelijke problemen in een korte tijd aan te pakken, zodat je kind opnieuw kan integreren in de gewone klaswerking. Onze Leerlingbegeleiders zijn  Wim Goffa (OV3), Karen Kerré (OV3),  Yannick Van Hoof (OV2), Sophie Van Hese (OV1) 

4. Sociale verpleegster

We werken met spreekuren voor de consultatie van de verpleegster: Viviane Blox. Leerlingen en hun ouders kunnen bij haar terecht voor alle medische gegevens. De sociale verpleegster bewaakt de fysieke en geestelijke gezondheid van al onze leerlingen. Verder volgt zij de inentingen, medische keuringen en voorbereidingen op stages en tewerkstelling op.

5. Logopediste

Op vraag van ouders en leerkrachten bieden we logopedie en taalondersteuning aan op school. We werken voornamelijk ondersteunend binnen de ateliers en de reguliere klaswerking. De logopediste op onze school is Kim de Bruyn.

6. GOK

Het beleid voor Gelijke Onderwijskansen (GOK) van onze school werkt  aan een betere communicatie tussen de school en ouders.GOK zorgt er ook voor dat leerlingen met (taal)problemen extra ondersteuning krijgen.  Het GOK-team bestaat uit  Kim Hamre, Quinten Muls en Els Van den Eynde

7. CLB medewerkers

Het CLB zorgt er voor dat alle leerlingen zo goed mogelijk hun juiste plaats in het onderwijs vinden. Elly Nagels , Thania Bruneel en Jan Hens zijn voor onze school de contactpersonen voor het CLB van het Stedelijk Onderwijs.