De Leerexpert

Schotensesteenweg 252

OV 1

leerling plooit handdoekAanbod

Leerlingen met een CLB-attest van onderstaande types kunnen bij ons inschrijven:

  • type 2: voor jongeren met een matig tot ernstige verstandelijke beperking

Werking

Deze opleidingsvorm geeft een algemene sociale vorming gericht op een zo groot mogelijke maatschappelijke participatie en integratie in een omgeving waar ondersteuning is voorzien:

  • begeleid wonen in dagcentra
  • een zinvolle dagbesteding
  • (indien mogelijk) arbeidstraining en een traject naar begeleid werken

De nadruk ligt op zelfredzaamheid en zelfstandigheid binnen de verschillende domeinen zoals wonen, werken, overkoepelende vaardigheden en vrije tijd. Wij vinden het als school belangrijk dat de leerlingen binnen een veilige en warme omgeving worden gestimuleerd om intrinsieke kwaliteiten bij zichzelf te ontdekken en te ontplooien. Dit alles gebeurt in een nauwe samenwerking met de leerlingen zelf, de ouders en begeleiders alsook met externe partners. Zo zorgen we samen voor een optimale ondersteuning en begeleiding naar dagcentra en de samenwerking met welzijn.

We werken met twee niveaugroepen, met ieder een klaslokaal. Hierbij wordt er gewerkt rond thema's binnen de domeinen 'wonen', 'werken', ‘overkoepelende vaardigheden’ en 'vrije tijd'. Dit steeds met het oog op ontwikkelen van zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Er is ook een gemeenschappelijk lokaal, namelijk een keukenatelier, waar alle groepen leren koken (en alles wat hierbij hoort: boodschappenlijstjes maken, voorbereidingen treffen en nadien opruimen). Elke groep gaat wekelijks onder begeleiding naar de winkel om boodschappen te doen. Binnen onze werking hechten wij ook veel belang aan gezondheid, namelijk: bewust eten en bewegen. Ook tijdens de sportlessen werken we hier rond. 

Locatie

Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne