De Leerexpert Schotensesteenweg 252

stedelijk buitengewoon onderwijs

Opleidingsvorm 1 (OV 1) - Type 2

Voor wie?

Ons BuSo OV1 (= Opleidingsvorm 1 van het buitengewoon secundair onderwijs) biedt middelbaar onderwijs voor leerlingen van 13 tot 21 jaar met een CLB-attest type 2. Dit zijn jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

Onze werking en visie

Focus op zelfredzaamheid en zelfstandigheid 

De nadruk ligt op zelfredzaamheid en zelfstandigheid binnen de verschillende domeinen zoals wonen, werken, overkoepelende vaardigheden en vrije tijd. Wij vinden het als school belangrijk dat de leerlingen binnen een veilige en warme omgeving worden gestimuleerd om intrinsieke kwaliteiten bij zichzelf te ontdekken en te ontplooien.

Dit alles gebeurt in een nauwe samenwerking met de leerlingen zelf, de ouders en begeleiders alsook met externe partners. Zo zorgen we samen voor een optimale ondersteuning en begeleiding naar dagcentra en de samenwerking met welzijn.

Niveaugroepen

We werken met twee niveaugroepen, met ieder een klaslokaal. Hierbij wordt er gewerkt rond thema's binnen de domeinen 'wonen', 'werken', ‘overkoepelende vaardigheden’ en 'vrije tijd'. Dit steeds met het oog op ontwikkelen van zelfstandigheid en sociale vaardigheden.

Aandacht voor koken en gezondheid

Onze OV2-afdeling heeft ook een gemeenschappelijk lokaal, het keukenatelier, waar alle groepen leren koken (en alles wat hierbij hoort: boodschappenlijstjes maken, voorbereidingen treffen en nadien opruimen). Elke groep gaat wekelijks onder begeleiding naar de winkel om boodschappen te doen.

Binnen onze werking hechten wij ook veel belang aan gezondheid, namelijk: bewust eten en bewegen. Ook tijdens de sportlessen werken we hier rond. 

Over OV1

Doel van opleidingsvorm 2: beschermd wonen en zinvolle dagbesteding

Deze opleidingsvorm geeft een algemene sociale vorming gericht op een zo groot mogelijke maatschappelijke participatie en integratie in een omgeving waar ondersteuning is voorzien:

  • begeleid wonen in dagcentra
  • een zinvolle dagbesteding
  • (indien mogelijk) arbeidstraining en een traject naar begeleid werken

Wij staan garant voor de optimale ontplooiing van je kind. Onze experten werken voor elke leerling een traject op maat uit. Hiermee streven we naar een zo zinvol, zelfstandig en actief mogelijk naschools leven

Wat na OV1?

Onze teams bereiden jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en zoeken mee naar een geschikte toekomst. De nadruk van de leeractiviteiten ligt vooral op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, communicatiemogelijkheden en sociale vorming.

Tijdens de laatste schooljaren kan je kind een sociaal maatschappelijke training volgen ter voorbereiding op de opname in een dagcentrum of op begeleide tewerkstelling.  

Wanneer je kind 18 is, zorgen het CLB, de school (en het MFC) samen met jou voor het verwerven van het noodzakelijk ticket VAPH.  

> Ja ik wil mijn kind inschrijven in jullie school.

Locatie

We bieden opleidingsvorm 2 aan in onze vestiging in Deurne: Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne