De Leerexpert

Schotensesteenweg 252

OV 3

Aanbod

Leerlingen met een CLB-attest van onderstaande types kunnen bij ons inschrijven:

  • type basisaanbod: voor jongeren met een licht mentale beperking en/of leerstoornis
  • type 3: voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis
  • type 4: voor jongeren met een motorische beperking
  • type 6: voor jongeren met een visuele beperking
  • type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS)

Werking

In de OV3-werking leer je je toekomstig beroep in een zo realistisch mogelijke leeromgeving. Dit kan bijvoorbeeld door, afhankelijk van de opleiding, zo vaak mogelijk praktijk op verplaatsing (POV) te doen. Zo leer je in een echte werkomgeving de op school aangeleerde competenties toepassen en verder verbeteren.

VCA-attest

Als school doen we er alles aan om je te laten slagen voor het VCA-examen (veiligheidsexamen). 
Het certificaat dat je hiermee behaalt, is voor je werkgever een pluspunt dus zo stijgt je kans op werk.
Het betekent dat je leerde en dus ook weet hoe je veiliger kan werken.

Tijdens de Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV) leer je met alle nodige ondersteuning hoe je sterk en zelfstandig aan de maatschappij kan participeren.

Geïntegreerde werking

Leerlingen met autisme volgen les in gemengde klaseenheden met extra ondersteuning en co-teaching van onze gespecialiseerde auti-coaches.
Zo combineren wij de inclusiegedachte en maximale integratie met de extra ondersteuning die deze jongeren vaak nodig hebben.

Onze opleidingen in opleidingsvorm 3

Integratiefase OV3 

De integratiefase is niet verplicht, hoewel deze fase de kansen op tewerkstelling aanzienlijk verhoogt. Deze fase noemen we Alternerende Beroepsopleiding (ABO).
De leerlingen gaan 3 dagen werkervaring opdoen in een bedrijf en volgen 2 dagen algemene vorming op school (info over VDAB, ziekenfonds, vakbond, RVA, …).

 Voordelen van het ABO –traject:

  • Jongeren worden intensief begeleid op de werkvloer en hebben op die manier de mogelijkheid om ervaring op te doen vooraleer ze op de arbeidsmarkt komen. Cursisten die gedurende een heel schooljaar de vereiste 1200 uren presteren op school en op het bedrijf, ontvangen een premie van 500 euro. Deze premie wordt toegekend door het Europees Sociaal Fonds. (ESF-agentschap)
  • Het ABO-jaar is een door de VDAB-erkende opleiding.
  • Als de jongere geslaagd is voor het ABO-jaar ontvangt hij/ zij reeds in september een inschakelingsuitkering.
  • Gedurende dit werkervaringsjaar blijft men eveneens kinderbijslag ontvangen.

Meer informatie over het ABO-traject?

Locatie

Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne
Wandeldijk 17, 2050 Antwerpen (Linkeroever) (opleiding Tuinbouw)