De Leerexpert Schotensesteenweg 252

stedelijk buitengewoon onderwijs

Opleidingsvorm 3 (OV3)

Voor wie en toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

Leerlingen met een CLB-attest van onderstaande types kunnen bij ons inschrijven:

 • type basisaanbod: voor jongeren met een licht mentale beperking en/of leerstoornis
 • type 3: voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis
 • type 7: voor jongeren met een stoornis in de spraak-taalontwikkeling (STOS)
 • type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS)

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn 2 voorwaarden om in het BuSO OV3 te kunnen starten:

 1. Het CLB schrijft een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs met gemotiveerd advies BuSO OV3
 2. Je bent minstens 13 jaar op 31 december (uitzonderlijk kan je ook toegelaten worden op 12 jaar mits gemotiveerd advies van het CLB)

> Ja, ik wil mijn kind inschrijven in jullie school.

Onze opleidingen in OV3

Ons opleidingsaanbod verschilt afhankelijk van de fase waarin je start.

Ik start in september 2022 in het Observatiejaar (eerste jaar) of in de opleidingsfase (tweede of derde jaar)

Je kan in onze school volgende opleidingen volgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatiejaar

Opleidingsfase: basisopleidingen

Kwalificatiefase: beroepsopleidingen

Basis hout

Medewerker hout

Machinale houtbewerker

Basis logistiek onderhoud

Logistiek assistent in de gezondheidszorg

Huishoudhulp zorg

Basis confectie en textielverzorging

Medewerker textielverzorging

Basis organisatie en logistiek

Magazijnmedewerker

Bestuurder interne transportmiddelen

Basis horeca

Keukenmedewerker

Medewerker Fastfood

Basis groenvoorziening- en decoratie

Medewerker groen- en tuinbeheer

 

Ik start in september 2022 in de Kwalificatiefase (vierde of vijfde jaar)

Als je in september 2022 start in het 4e of 5e jaar, volg je de oude structuur van het buitengewoon secundair onderwijs met de opleidingen die je hieronder vindt. Deze structuur wordt jaar na jaar afgebouwd en maakt plaats voor de gemoderniseerde versie.

Kwalificatiefase: beroepsopleidingen

Grootkeukenmedewerker

Logistiek assistent

Magazijnmedewerker

Metselaar

Tuinbouwarbeider

Wasserijoperator

Werkplaatsschrijnwerker

 
 

Videovoorstelling van onze opleidingen

Kom in deze video meer te weten over de opleidingen die wij on opleidingsvorm 3 aanbieden in onze school.

Over OV3 en onze werking

Doel van opleidingsvorm 3

Binnen BUSO OV3 (= Opleidingsvorm 3 van het Buitengewoon Secundair Onderwijs) ontwikkel je zowel je algemene kennis, je sociale vaardigheden als je praktijkgerichte talenten. Zo word je goed voorbereid om later als volwassene vlot te kunnen integreren in het gewoon leef- én arbeidsmilieu.

Onze werking

In de OV3-werking leer je je toekomstig beroep in een zo realistisch mogelijke leeromgeving. Dit kan bijvoorbeeld door, afhankelijk van de opleiding, zo vaak mogelijk praktijk op verplaatsing (POV) te doen. Zo leer je in een echte werkomgeving de op school aangeleerde competenties toepassen en verder verbeteren.

Geïntegreerde auti-werking

Leerlingen met autisme volgen les in gemengde klaseenheden met extra ondersteuning en co-teaching van onze gespecialiseerde auti-coaches.
Zo combineren wij de inclusiegedachte en maximale integratie met de extra ondersteuning die deze jongeren vaak nodig hebben.

VCA-attest

Als school doen we er alles aan om je te laten slagen voor het VCA-examen (veiligheidsexamen). Het certificaat dat je hiermee behaalt, is voor je werkgever een pluspunt dus zo stijgt je kans op werk. Het betekent dat je leerde en dus ook weet hoe je veiliger kan werken.

Tijdens de Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV) leer je met alle nodige ondersteuning hoe je sterk en zelfstandig aan de maatschappij kan participeren.

> Ja, ik wil mijn kind inschrijven in jullie school.

Structuur OV3

Eerste jaar = Observatiefase

Bij de overstap naar het buitengewoon secundair onderwijs, start je in het 1e jaar: het observatiejaar. Tijdens dit observatiejaar maak je uitgebreid kennis met de verschillende basisopleidingen die de school aanbiedt. Je krijgt zowel algemene vakken als praktijkvakken. 

 • Algemene vakken = Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming (GASV)

Je leert op een heel praktische manier rekenen, taal en maatschappelijke vorming.
Daarnaast volg je lessen rond sociale vaardigheden, ontwikkel je ICT-competenties en ontdek je jouw creatieve talenten. Ook sport en godsdienst of zedenleer behoren tot de ‘algemene vakken’.

 • Praktijkvakken = Beroepsgerichte Vorming (BGV)

In de lessen BGV maak je kennis met de verschillende basisopleidingen en beroepen. Misschien weet je nog niet wat je later wil gaan doen? Deze lessen geven je zicht op de mogelijkheden. Op het einde van de observatiefase maak je een keuze voor de basisopleiding die jou het beste ligt.

Tweede en derde jaar = Opleidingsfase

Na het eerste jaar kies je samen met de school een basisopleiding die bij jou past. Gedurende twee jaar ontdek je meer over deze basisopleiding.

Tijdens de praktijklessen leer je verschillende basistechnieken en ontwikkel je vaardigheden die je later in een job nodig hebt. Naast de praktijklessen volg je algemene vakken zoals in de observatiefase.

Op het einde van de opleidingsfase maak je een bewuste keuze voor een beroepsopleiding binnen de kwalificatiefase.

Vierde en vijfde jaar = Kwalificatiefase

Het 4e en 5e jaar zijn de kwalificatiejaren, waarin je een beroepsopleiding kiest. Je gaat je gedurende 2 jaar specialiseren in de gekozen beroepsopleiding. Je krijgt dan opnieuw algemene vakken en praktijkvakken.

 • Bij de algemene vakken ligt de focus sterk op wonen, werken, samenleven en vrije tijd met bv. thema’s als solliciteren, rijbewijs en veiligheid.
 • In de praktijkvakken leer je alles wat nodig is om je te specialiseren in het gekozen beroep. Tijdens de stages in een echte werkomgeving word je helemaal klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. 

Als je op het einde van het 5de jaar slaagt, ontvang je een kwalificatiegetuigschrift van de opleiding. Je kan hierna gaan werken of verder studeren. Binnen BUSO OV3 kan je nog een extra jaar ‘alternerende beroepsopleiding of ABO’ volgen in de integratiefase.

Extra jaar na opleiding = Integratiefase

Na de kwalificatiejaren kan je nog een extra jaar volgen en zo je kans op werk vergroten: de alternerende beroepsopleiding of ABO. Je volgt 2 dagen les op school en gaat 3 dagen op stage op de werkvloer. Er wordt steeds gezocht naar een goede match tussen leerling en stageplaats, met het oog op een blijvende tewerkstelling op het stagebedrijf. 

Je kan deze ABO-opleiding volgen tijdens de wachttijd bij de VDAB.

 > Ja, ik wil mij inschrijven voor jullie school.

Wat na OV3?

Na het behalen van je kwalificatiegetuigschrift (met of zonder ABO-jaar), ben je helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.

Locatie

 • Hoofdvestiging OV3:
  • Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne
 • Vestiging linkeroever - opleiding Tuinbouw, groen- en tuinbouwbeheer:
  • Wandeldijk 17, 2050 Antwerpen (Linkeroever) -
 • Vestiging Peerdsbos – opleiding Logistiek onderhoud:
  • Bredabaan 89 (Plataandreef), 2930 Brasschaat (Peerdsbos)

 > Ja, ik wil mij inschrijven voor jullie school.