De Leerexpert Schotensesteenweg 256

stedelijk buitengewoon onderwijs

Aanbod

Onze buitengewone basisschool De Leerexpert Schotensteenweg 256 in Deurne biedt onderwijs aan leerlingen met een attest type 2 of type basisaanbod.

  • Type 2 - Kleuter- en lagere school - Voor kleuters en kinderen met een matige of ernstige mentale beperking.
  • Type basisaanbod - Lagere school - Voor kinderen met een licht verstandelijke beperking of met een ernstige leerstoornis.