De Leerexpert Schotensesteenweg 256

stedelijk buitengewoon onderwijs

Onze school

Wie zijn wij?

Wij zijn een buitengewone basisschool voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar in Deurne:

  • Lagere school Type basisaanbod voor kinderen met een licht verstandelijke beperking of met een ernstige leerstoornis.
  • Kleuter- en lagere school Type 2 voor kinderen met een matige of ernstige mentale beperking

Onze school behoort tot het stedelijk buitengewoon onderwijs, De Leerexpert. Wij volgen de principes van Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

> Ik wil meer weten over jullie aanbod.

Waar staan wij voor?

Onze school heeft een geëngageerd team met een hart voor kinderen. Samen zoeken we naar een manier om uw kind optimaal te laten ontwikkelen. We kijken naar de specifieke noden en talenten van uw kind om van daaruit het aangepaste traject uit te stippelen. We doen dit met de nodige zorg, open blik en expertise.

We zorgen ervoor dat je kind zich goed voelt en bieden het een uitdagende leef- en leeromgeving op maat. Zo kan het zich maximaal ontplooien. Daarbij vinden we het belangrijk om jou als ouder zo veel mogelijk te betrekken.

Digitaal bezoek

Wil je graag al eens een kijkje nemen in onze school? Via het digitaal bezoek kan je van thuis al eens binnenkijken in onze klassen.

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Onze pijlers

Wij werken rond 5 grote pijlers:

  • Welbevinden
  • Maximale zelfontplooiiong
  • Een uitdagende leef- en leeromgeving
  • Expertise
  • Ouderbetrokkenheid

Ik wil meer weten over jullie aanbod.