De Leerexpert Schotensesteenweg 256

stedelijk buitengewoon onderwijs

Partners

In onze school, De Leerexpert Schotensesteenweg 256, werken wij samen met volgende partners:

Het CLB zorgt onder andere voor ondersteuning bij de studiekeuze van onze leerlingen en voor het medisch onderzoek.

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) Mytyl ondersteunt leerlingen uit onze basisschool Type 2 met extra zorg en therapie.