De Leerexpert Schotensesteenweg 256

stedelijk buitengewoon onderwijs

Praktisch

Je kind aanmelden en inschrijven 

We verzamelden alle info over het aanmelden en inschrijven in onze school De Leerexpert Schotensesteenweg 256 op een aparte pagina. 

> Ik wil meer weten over aanmelden en inschrijven

 

Schooluren

8.40 uur

Opening van de schoolpoort

9 uur

Begin van de lessen. De schoolpoort gaat dicht

12.40 uur

Middagtoezicht. Einde schooldag op woensdag

13.40 uur

Begin van de lessen

15.20 uur

Einde van de lessen

15.25 uur

Vertrek bussen en voetgangers

 

Buitenschoolse opvang

Wij voorzien voorbewaking op school op schooldagen van 7.30 uur tot 8.30 uur.

 

Schoolreglement en afspraken

Bekijk hier het schoolreglement van onze school De Leerexpert Schotensesteenweg 256. Onze schoolregels en – afspraken vind je in ons afsprakenboekje.

 

Leerlingenvervoer

De leerlingen hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van leerlingenvervoer. We werken hierbij met gezamenlijke opstapplaatsen. Dit wil zeggen dat een leerling naar een afgesproken plaats komt en daar wordt opgehaald met een schoolbus. ’s Avonds wordt de leerling ook op deze plek terug afgezet.

Ouders kunnen ook een buzzy-pas aanvragen zodat de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kan komen. Zelf je kind brengen en ophalen kan natuurlijk ook.