De Leerexpert Schotensesteenweg 256

stedelijk buitengewoon onderwijs

Type basisaanbod

Voor wie?

Onze buitengewone lagere school type basisaanbod richt zich tot kinderen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften. Het type basisaanbod is er voor kinderen met een licht verstandelijke beperking of een ernstige leerstoornis. 

Ons aanbod 

Via onderwijs op maat van elk kind proberen we te gaan voor maximale leerwinst op maat van het individuele kind. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling, maar we verliezen de leerstof van het gewoon basisonderwijs niet uit het oog.

We evalueren je kind permanent zodat we na 2 schooljaren een duidelijk beeld hebben van waar je kind het best op zijn plaats zit: in het gewoon basisonderwijs of in het buitengewoon basisonderwijs. 

Na twee schooljaren bekijken we of je kind terug aansluiting kan vinden in het gewoon onderwijs. 

Onze klaswerking

Kikkerklas

In de kikkerklas zitten leerlingen tussen 6 en 9 jaar.

Niet alle kinderen krijgen dezelfde lessen, er worden groepen gemaakt voor de lessen Nederlands lezen/taal, schrijven en wiskunde rekenen zodat elk kind op zijn niveau kan werken.  Verschillende juffen helpen mee in deze klas, ook de logopediste en de kinesiste zullen uw kind extra ondersteunen als er zich grote problemen voordoen. 

 

Leeuwenklas

In de leeuwenklas zitten leerlingen tussen 8 en 10 jaar

  • Wiskunde: rekenen – kloklezen – geldrekenen - temperatuur -  inhoud,… 
  • Nederlands luisteren en spreken - lezen en schrijven
  • ICT werken met de computer
  • verkeer
  • leren leren
  • Muzische vorming : knutselen , zingen , dansen ,…
  • thema’s binnen Mens-en Maatschappij en Wetenschap en techniek
  • sociale vaardigheden
  • en nog vele andere dingen

Onze taak bestaat erin de kinderen vanaf het niveau dat ze reeds bereikt hebben bij te leren. 

Tijgerklas

 

In de tijgerklas zitten leerlingen tussen 8 en 10/11 jaar. 

In onze klas hebben wij aandacht voor de kwaliteiten en talenten van elk kind. 

Wij begeleiden de leerlingen op maat en werken dus vaak ‘spelenderwijs’ en ‘ervaringsgericht’ aan kennis en vaardigheden op ieders niveau. 

 

 

Kolibrieklas                                    

In de kolibrieklas zitten leerlingen tussen 10 en 12 jaar.

In deze klas hebben de leerlingen toch al wel wat ervaring met de verschillende vakken en een bepaald niveau behaald. In deze klas gaan we vooral verder op de behaalde leerstof en worden nieuwe vaardigheden aangeleerd.  

 

Miereneterklas

In de mierenter – klas zitten leerlingen tussen 11 en 13 jaar.

In deze klas gaan we ons vooral richten op de praktische kanten van het leren. Zo zullen de leerlingen vaak nieuwe problemen moeten leren oplossen en veel zelfstandiger te werk moeten gaan. We proberen in de klas zo weinig mogelijk met werkblaadjes te werken en kijken vooral naar het doen. Welke vaardigheden heb ik later nodig en hoe bereid ik me het beste voor op het middelbaar

Dit is meteen ook het voorlaatste of laatste jaar in het lager onderwijs. Daarom zullen wij ons heel goed voorbereiden op die grote stap naar het middelbaar.  

 

Wat na buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod?

Het lerarenteam en CLB helpen jou en je kind bij het kiezen van een studierichting na het lager onderwijs. Dit kan in het gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs zijn.

> Ik wil meer weten over jullie school.