De Leerexpert

Schotensesteenweg 256

Visie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welbevinden Maximale zelfontplooïng  Een uitdagende
leef-/leeromgeving op maat 
Expertise  Ouderbetrokkenheid