De Leerexpert Ziekenhuisschool

stedelijk buitengewoon onderwijs

Afdeling pediatrie

Voor wie?

De Leerexpert Ziekenhuisschool biedt onderwijs op maat aan kleuters, kinderen en jongeren die zowel kort als lang in de pediatrie van een ziekenhuis of in een revalidatiecentrum verblijven. 

 

Onze werking 

Samen op weg, op maat 

Wanneer je kind wordt opgenomen, bekijken we samen wat de leermogelijkheden zijn. De gezondheidstoestand van je kind staat centraal. We zorgen voor een aangepast onderwijstraject in de klas of aan bed. 

Het onderwijsprogramma varieert dagelijks en valt niet te voorspellen. Er kunnen namelijk nieuwe kinderen bijkomen en andere kinderen de afdeling verlaten. Bovendien hebben de kinderen vaak verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus en verschilt hun lichamelijke toestand. Soms is er tijd en ruimte om intensief met één leerling te werken, soms moeten we onze tijd verdelen. Onderwijs op maat is hoe dan ook onze rode draad. 

Multidisciplinair overleg 

We overleggen dagelijks met het medisch team om ons aanbod af te stemmen op de noden en mogelijkheden van het kind.  
 

Individueel orthopedagogisch handelingsplan 

We stellen van elke leerling een individueel orthopedagogisch handelingsplan op. Hierin evalueren we de doelstellingen waarmee we met je kind aan de slag gaan. Als ouder mag je dit document altijd opvragen. We delen het met plezier. Met vragen kan je altijd terecht bij de leerkrachten

> Ik wil meer weten over jullie school

Onze locaties 

Middelheim - pediatrie 

UZA - pediatrie  

Revalidatie  

Koningin Paola kinderziekenhuis

Lindendreef 1
2020 Antwerpen
T 03 280 49 16

Kleuter, lager en secundair onderwijs

Koningin Mathilde Moeder- en kind centrum

Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
T 03 821 58 86

Kleuter, lager en secundair onderwijs

RevArte

Drie Eikenstraat 659
2650 Edegem
T 03 280 49 16

Secundair onderwijs 


> Ik wil jullie school contacteren