De Leerexpert Ziekenhuisschool

stedelijk buitengewoon onderwijs

Onze school

Voor wie?  

Kan je kind door een tijdelijke opname in een ziekenhuis niet naar zijn of haar gewone school? Dan ondersteunen wij je kind met extra hulp en begeleiding.  

De Ziekenhuisschool van De Leerexpert is een kleuter-, lagere en secundaire school die type 5-onderwijs biedt aan kinderen of jongeren die  

  • in de pediatrie van een ziekenhuis,  
  • in een revalidatiecentrum  
  • of in de Universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA) verblijven. 

 

Onze werking 

Tijdens een opname voorziet de Ziekenhuisschool een lesaanbod. Ondertussen blijft je kind ook ingeschreven in de huidige school of ‘thuisschool’. Een goede samenwerking is van essentieel belang. We gaan in overleg met de thuisschool, het medisch of therapeutisch team en andere partners.  

We werken ook samen met organisaties zoals Bednet en School & Ziekzijn. Zo stemmen we ons aanbod volledig af op de noden en talenten van je kind. Samen focussen we op het welbevinden en streven we ernaar om de leerachterstand te beperken.