De Leerexpert

Ziekenhuisschool

Onze school

De Leerexpert Ziekenhuisschool geeft basis- en secundair onderwijs op maat aan kinderen en jongeren die (tijdelijk) in het Universitair Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA) verblijven. Het gaat om kinderen met ontwikkelingsstoornissen, emotionele en/of gedragsproblemen. Door een opname kunnen ze (tijdelijk) niet naar hun gewone school.

Onze bedoeling is om de leerachterstand te beperken zodat je kind zo vlot mogelijk terug naar zijn/haar gewone school kan terugkeren of naar een geschiktere school geheroriënteerd kan worden. We beschikken dan ook over een deskundig en ervaren schoolteam.

Kleuter- en Lager onderwijs 

Tijdens zijn opname krijgt je kind 2 tot 3 uur per dag een individueel leertraject van leerkrachten van De Leerexpert. Dit gebeurt na gezamenlijk overleg met kinder- en jeugdpsychiater, psycholoog, groepsleiding en andere therapeuten. Elk kind doorloopt een uitvoerige screening om tot een correcte beginsituatie te komen. Samen bekijken we wat het kind aankan. Ook de leerkracht van de ‘gewone’ school wordt betrokken. Onze lessen vinden plaats in kleine klasgroepen.

Secundair Onderwijs 

Jongeren in het UKJA komen uit verschillende scholen en studierichtingen en hebben diverse leeftijden, noden en schoolervaringen. Daarom biedt Ziekenhuisschool verschillende leermethodes aan. De jongeren krijgen les van vakleerkrachten van De Leerexpert, die aan de slag gaan met de leerstof van de thuisschool.

De Ziekenhuisschool heeft experten met ervaring in het buitengewoon secundair onderwijs. Leerlingen met autisme kunnen een bijkomend programma volgen waarbij we focussen op sociale vaardigheden op school, het versterken van hun ik of leren leren. Soms bieden we, naast de leerstof van de thuisschool, een lessenpakket op maat van de jongere. We vertrekken dan vanuit de eigen interesses en talenten om zo de leermotivatie opnieuw te activeren.

Onze troeven: 

  • Aanbod op maat 
  • Lessen zijn onderdeel van therapeutisch geheel
  • In overleg met de thuisschool
  • Expertenteam
  • Flexibel en deskundig