De Leerexpert

Ziekenhuisschool

Pediatrie

De leerlingen van de afdeling Pediatrie zijn opgenomen omwille van fysieke problemen en verblijven kort of lang in het ziekenhuis. Leerkrachten geven hen onderwijs op maat na gezamenlijk overleg met de dokter, verplegers, ouders en thuisschool. De lessen gebeuren aan bed of in de klas.