De Leerexpert

Ziekenhuisschool

Psychiatrie

De leerlingen van de afdeling Psychiatrie hebben ontwikkelingsstoornissen, emotionele en/of gedragsproblemen. Ze zijn residentieel opgenomen of komen ambulant naar het UKJA. Na multidisciplinair overleg volgt je kind onderwijs afgestemd op diens onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Elke leerling volgt een individueel leertraject en volgt les in kleine klasgroepen.