De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

2020 (Corona) - Inschrijven in het buitengewoon kleuter- of lager onderwijs

Update 3 april 2020

Heb je vragen? Bel gratis naar de Helpdesk Meld je aan op het nummer 0800 62 185

Inschrijven bij De Leerexpert

Je kind heeft een verslag toegang voor een school buitengewoon onderwijs nodig als je hem/haar wilt inschrijven in het buitengewoon onderwijs. Contacteer hiervoor het CLB via 03 206 13 11 of mail naar clb@so.antwerpen.be.

1. Kennismaken 

Voor je inschrijft, maak je best eerst kennis met een school. Door het Corona-virus is dit niet mogelijk in de school zelf.
Surf daarom naar de website van de school voor meer informatie over de school.
Op de website van de school (bij Nieuws) vind je ook meer informatie over hulp bij het aanmelden.

2. Heeft jouw kind recht op voorrang?

De voorrangsperiode is afgelopen.

3. Meld je aan (nieuw vanaf 2020!)

Kinderen die in de school waar ze zich willen inschrijven geen broer of zus hebben of geen ouder die er werkt, kunnen online aanmelden tussen donderdag 19 maart vanaf 9.30 uur en vrijdag 3 april 2020 tot 17 uurDoor het Corona-virus is er een extra aanmeldperiode na de paasvakantie: van maandag 20 april 2020 9:30 tot en met vrijdag 15 mei 2020 16:00Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt heeft geen invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Er is dus geen tijdsdruk.

>> Direct naar online aanmelden

>> Meer info over online aanmelden

4. Inschrijven

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven. Je moet je kind dus nog inschrijven in de school die vermeld staat in
het bericht of e-mail dat je op donderdag 23 april woensdag 3 juni 2020 ontvangt. 

Tussen maandag 27 april maandag 8 juni en maandag 18 mei vrijdag 26 juni 2020 kan je je kind inschrijven.

Zo schrijf je je kind in

 1. Maak een afspraak met de school die wordt vermeld in het bericht of e-mail.
 2. Ga naar de school om je kind in te schrijven en breng zeker mee:
  • het CLB-verslag 'toegang voor een school buitengewoon onderwijs';

  • identiteitskaart of geboorteakte van de leerling;

  • ISI+ kaart van de leerling;

  • het laatste rapport van de leerling;

  • gegevens en diagnoseverslagen.

 3. Onderteken de leerlingenfiche. Dit betekent dat je akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van deze school.
 4. Vraag een bewijs van inschrijving.

Geen school van voorkeur?

Als je je kind in geen enkele school van jouw voorkeur kan inschrijven, vind je online een overzicht van vrije plaatsen vanaf 5 juni

Schrijf je rechtstreeks in in de school vanaf 8 juni 2020 om 9:00.

 

5. Mag de school weigeren om mijn kind in te schrijven?

De school mag alleen in onderstaande gevallen weigeren om je kind in te schrijven:

 • Als de school vol is (de school maakt op voorhand bekend hoeveel plaatsen er zijn);
 • Als je kind niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden (bv. te jong voor het buitengewoon onderwijs, niet in het bezit zijn van het juiste verslag,...);
 • Als je kind al een tuchtdossier met uitsluiting op die school lopen heeft.

Als de school je kind niet inschrijft, moet je hier een bewijs op papier voor krijgen. Dit heet een 'mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving'. De school is verplicht je dit te geven.

6. Leerlingenvervoer

Alle leerlingen die naar de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs van de vrije keuze (een onderwijsnet) gaan en in Vlaanderen wonen hebben recht op gratis leerlingenvervoer. Hiervoor wordt de werkelijk minimale afstand langs de weg in aanmerking genomen van de woonplaats, de verblijfplaats, de opstapplaats en de school. Vind de meest nabije school voor buitengewoon onderwijs. Kies voor De Leerexpert bij 'net' het gele bolletje: Gemeentelijk/Provinciaal onderwijs.

De leerling kan ook op andere manieren naar school komen:

 • de ouders brengen de leerling naar school;
 • de leerling verplaatst zich zelfstandig met de Lijn;

De Lijn is verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer, met name voor:

 • het vastleggen van de reisroutes;
 • het uitvoeren van de busdiensten.

De Lijn kan de ritten uitvoeren met eigen voertuigen of kan de ritten uitbesteden aan derden. De school heeft hierin geen inspraak.

7. Pedagogisch Project Stedelijk Onderwijs Antwerpen (PPSOA)

Het PPSOA geeft de fundamentele uitgangspunten van het Stedelijk Onderwijs weer. Als je je kind inschrijft, aanvaard je het PPSOA. 

Het PPSOA samengevat:

 • Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen biedt alle kinderen maximale kansen en stimuli zodat ze zich kunnen ontwikkelen op geestelijk en lichamelijk vlak.
 • Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen streeft ernaar de leerlingen op te voeden tot zelfstandige, creatieve en kritische mensen, die in een sfeer van respect en verdraagzaamheid kunnen samenleven.

8. CLB

Heb je vragen over de ontwikkeling van je zoon of dochter? Dan kun je terecht bij

Het CLB zoekt samen met leerling, ouders en school naar de meest geschikte onderwijsvorm.

Hulp nodig?

Ga naar:

 • een school voor buitengewoon basisonderwijs
 • je CLB
 • contacteer de helpdesk - Meld je aan via het gratis nummer 0800 62 185 of mail naar helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be